Svaz záchranných brigád kynologů ČR


Svazové dokumenty a normativy

Uváděny jsou všechny platné předpisy svazu, které přes samostatnou právní subjektivitu brigád formují jeho legislativu, od základních Stanov SZBK ČR až po prováděcí pokyny pro výkon funkcí a pořádání akcí.
Základním krédem činnosti Svazu záchranných brigád kynologů je historické heslo duchovního otce moderní záchranářské kynologie Rudolfa Tomana
Základním krédem činnosti Svazu záchranných brigád kynologů je historické heslo duchovního otce moderní záchranářské kynologie Rudolfa Tomana "Ve jménu člověka"

Svazové dokumenty

 • Stanovy SZBK ČR

  Stanovy byly schváleny šestým řádným sjezdem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, ve Chbanech 30.4.2016.
 • Pověření ČMKU

  Dokument střešního orgánu české kynologie ČMKU pověřující SZBK ČR sestavováním reprezentace České republiky v oblasti záchranářské kynologie.
 • Dohoda ČKS se SZBK ČR

  Mezisvazový dokument upravující vztahy v provádění mezinárodních zkoušek IPO-R mezi Českým kynologickým svazem a Svazem záchranných brigád kynologů.
 • Dohoda MSKS se SZBK ČR

  Mezisvazový dokument upravující vztahy v provádění mezinárodních zkoušek IPO-R mezi Moravskoslezským kynologickým svazem a Svazem záchranných brigád kynologů.
 • Řád ochrany zvířat

  Řád ochrany zvířat platný od 2008, umožňující konání záchranářských zkoušek a zpřesňující povinnosti pořadatelů při jejich zajišťování.
 • Rozhodnutí ÚKOZ

  Rozhodnutí Ústřední komise pro ochranu zvířat o schválení Řádu ochrany zvířat, umožňujícího konání záchranářských zkoušek NZŘ a IPO-R v ČR.
 • Mezinárodní zkušební řád IPO-R

  Platný od 1.1.2012

Platná Rozhodnutí prezidia SZBK ČR

 • Rozhodnutí prezidia č.2/16

  zpřesňuje získávání titulu "Šampion ve výkonu záchranných psů ČR" na základě získaných čekatelství titulu CACT.
 • Rozhodnutí prezidia č.5/16

  popisuje zásady jednání členů SZBK ČR při zjištění událostí vyžadujících praktické nasazení psovodů se psy.
 • Rozhodnutí prezidia č.6/16

  předepisuje kvalifikační předpoklady uchazečů o výkon vybraných funkcí ve výborech regionálních brigád i ve svazu.
 • Rozhodnutí prezidia č.7/16

  zpřesňuje zásady pro postup při získávání kvalifikace rozhodčího, pro výkon funkce rozhodčího výkonu a další růst.
 • Rozhodnutí prezidia č.8/16

  stanovuje zásady pro finanční hospodaření ve Svazu záchranných brigád kynologů a jeho regionálních brigádách.
 • Rozhodnutí prezidia č.10/16

  zpřesňuje předpisy o konání Mistrovství České republiky záchranných psů podle vlastního statutu této vrcholné soutěže.
 • Rozhodnutí prezidia č.11/16

  upřesňuje pořádání Českých pohárů (Bohemia Cup) jako jediných kvalifikačních soutěží pro mistrovství ČR i světa.
 • Rozhodnutí prezidia č.13/16

  doporučuje regionálním brigádám sjednocovací postup a způsob přijímání nových členů Svazu záchranných brigád kynologů.
 • Rozhodnutí prezidia č.15/16

  stanovuje pro psovody přesné požadavky na získávání výkonnostních tříd členů Svazu záchranných brigád kynologů ČR.
 • Rozhodnutí prezidia č.17/16

  shrnuje zásady pro péči a manipulaci se svěřeným majetkem členům a funkcionářům Svazu záchranných brigád kynologů.

Aktuality

Výcvikový průlom

28.11.2016 - 15:38

Sjezd SZBK ČR 30.4.2011 většinou hlasů svých delegátů demokraticky schválil ...Smutná zpráva

10.02.2016 - 14:28

Dne 21.12.2015 ve svých třiasedmdesáti letech zemřel dlouholetý úspěšný ...

Delegace rozhodčích a pořádání akcí

11.05.2015 - 17:49

Na zkoušky výkonu záchranných psů všech stupňů, přebory a další akce konané ...

Žádosti o zkoušky a delegace

04.03.2014 - 09:18

Vyřizováním výcvikových požadavků ze strany brigád včetně všech delegací ...

Finance v roce 2014

04.03.2014 - 09:06

Plénum SZBK ČR na svém zasedání 1.3. schválilo pro rok 2014 finanční hospodaření ...

... všechny aktuality

Hledání


Top Krmivo pro psy

NepřehlédněteReklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.