Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
PřihlásitKromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.


RH-W A - Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání A

Dělí se na:

 práci ve vodě 200 bodů

 poslušnost a dovednost 100 bodů

 nejvyšší možný bodový zisk celkem 300 bodů

Práce ve vodě RH-W A odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

Nejvyšší možný bodový zisk celkem 200 bodů

Cvik 1: Přinesení záchranné pomůcky ze břehu:
lano, vzdálenost 25 m
20 bodů

Cvik 2: Záchrana tonoucího ze břehu:
postroj, vzdálenost 25 m
60 bodů

Cvik 3: Přinesení záchranné pomůcky ze člunu:
lano, vzdálenost 25 m
20 bodů

Cvik 4: Záchrana tonoucího ze člunu:
postroj, vzdálenost 25 m
60 bodů

Cvik 5: Přivlečení nepojízdné lodi:
člun s vesly, vzdálenost 25 m
40 bodů

Všeobecná ustanovení

Během zkoušky musejí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí ve vodě nebo na člunu, jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu.

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven plovací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce.

Cviky se provádějí na takovém místě, kde je umožněn psovi, který během většiny cviků musí plavat, snadný výstup na břeh.

Povolené povely

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny:

Přinesení záchranné pomůcky ze břehu 20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Člun s vesly s lodníkem.
 • Lodní lano o délce cca 30 m.

Provedení cviku:

Člun s lodníkem se nachází na vodě 25 m od břehu. Psovod, stojící na břehu, podá psovi konec cca 30 m dlouhého lodního lana. Na pokyn psovoda plave pes s lanem ke člunu a předá ho lodníkovi. Zatímco psovod přitahuje člun, pes klidně plave vedle člunu zpět. Ve chvíli, kdy člun dosáhne břehu, psovod si přivolá psa k sobě.

Hodnocení:

 • Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění, stejně jako chyby při sledování člunu snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes lano lodníkovi nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

Záchrana tonoucího ze břehu 60 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Pomocník ve vodě v neoprénovém obleku.

Provedení cviku:

Osoba, simulující tonoucího a volající o pomoc, se nachází ve vodě ve vzdálenosti 25 m od břehu.

Na povel psovoda plave pes k pomocníkovi. Jakmile se tonoucí chytne psa za postroj nebo plovací vestu, pes se samostatně vrací ke břehu. Když pes s osobou v nesnázích dosáhne břehu, přebírá další péči o zachráněného psovod.

Hodnocení:

 • Pokud pes neplave přímo k tonoucímu, neplave nejkratší cestou zpět ke břehu nebo narušuje následné ošetření zachráněného, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes tonoucího nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body.

Přinesení záchranné pomůcky ze člunu 20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.
 • Loďka s vesly s lodníkem.
 • Lodní lano, délka cca 30 m.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nachází na motorovém člunu. Ve vzdálenosti 25 m od nich pluje loďka s vesly, na které je lodník.

Na povel psovoda skáče pes do vody. Psovod mu podá konec 30 m dlouhého lodního lana. Na další povel plave pes k loďce a odevzdá lano lodníkovi. Psovod pak lanem loďku přitáhne. Pes se po boku loďky vrací zpět k psovodovi. Jakmile se loďka dostane do blízkosti člunu, předá psovod lano pomocníkovi a přivolá si svého psa. Ten k němu doplave a psovod mu pomůže zpět na palubu.

Hodnocení:

 • Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění, chyby při sledování loďky, stejně jako nedostatky při skoku do vody, plavání k loďce nebo vytahování do člunu snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes lano lodníkovi v loďce nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

Záchrana tonoucího ze člunu 60 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.
 • Pomocník ve vodě v neoprénovém obleku.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nachází v motorovém člunu. Ve vzdálenosti cca 25 metrů od nich ve vodě je pomocník simulující tonoucího a volající o pomoc.

Na povel psovoda skáče pes do vody a plave k tonoucímu. Jakmile se plavec chytne psa za postroj nebo plovací vestu, pes se samostatně vrací zpět ke člunu. Když pes s osobou v nesnázích dosáhne člunu, přebírá další péči o zachráněného pomocník ve člunu. Psovod si přivolá svého psa, ten k němu doplave a psovod mu pomůže zpět na palubu.

Hodnocení:

 • Pokud pes neplave přímo k tonoucímu nebo neplave nejkratší cestou zpět ke člunu, nebo prokáže-li nedostatky při skoku do vody, plavání nebo vytahování do člunu, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes tonoucího nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body.

Přivlečení nepojízdné loďky 40 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Loďka s vesly s lodníkem. Na loďce je připevněno cca 3 m dlouhé lano se zesíleným koncem.

Provedení cviku:

Ve vzdálenosti cca 25 m od břehu se nachází plovoucí loďka s bezvládně ležícím lodníkem.

Na povel psovoda plave pes k loďce. Samostatně vyhledá konec volně visícího lana, uchopí jej do mordy a plave s ním zpět ke břehu. Jakmile loďka dosáhne břehu, odevzdá pes na povel psovodovi lano, psovod si psa odloží na břeh a věnuje se bezvládnému lodníkovi.

Hodnocení:

 • Neplave-li pes přímo k lodi, neuchopí-li hned lano nebo neplave-li nejkratší cestou zpět, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes loď nepřivleče, je cvik hodnocen 0 body.
 • Tato část zkoušky je ukončena odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí oznámí hodnocení.

Poslušnost ke zkoužce RH-W A26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Pohár Prezidenta SZBK ČR
26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Junior Cup
26.5. - 26.5.2018 - Červená Řečice (Plochy u Letny za Pelhřimovem)
Zkoušky NZŘ
27.5. - 27.5.2018 - Tovačov
Zkoušky IPOR
2.6. - 2.6.2018 - Břeclav-rota Boří les
Pohár plemen
3.6. - 3.6.2018 - Žatec
Výběrový závod MS FCI družstev
26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Pohár Prezidenta SZBK ČR
26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Junior Cup
2.6. - 2.6.2018 - Břeclav-rota Boří les
Pohár plemen
3.6. - 3.6.2018 - Žatec
Výběrový závod MS FCI družstev
16.6. - 16.6.2018 - Hejnice
Bohemia cup RH-FLB
30.6. - 30.6.2018 - ZKO Třebovice
Bohemia cup RH-FB
26.5. - 26.5.2018 - Červená Řečice (Plochy u Letny za Pelhřimovem)
Zkoušky NZŘ
27.5. - 27.5.2018 - Tovačov
Zkoušky IPOR
3.6. - 3.6.2018 - Nová Živohošť
Zkoušky NZŘ
3.6. - 4.6.2018 - Karlovy Vary
Zkoušky NZŘ
9.6. - 9.6.2018 - Hejnice
Zkoušky IPOR
17.6. - 17.6.2018 - Karlovy Vary
Zkoušky IPOR
Plán akcí


Aktuální informace
Změny NZŘ SZBK ČR
platné od 1.7.2016
Na základě usnesení 20. Sjezdu SZBK ČR jsou od 1.7.2016 provedeny následující změny ve Zkušebním řádu SZBK ČR:
26. červen 2016
Povinnost kontroly
Všichni vedoucí brigád jsou povinni do konce měsíce února provést důkladnou kontrolu členské základny a zaplacených členských příspěvků. Osobně ručí za to, že odevzdané soupisky jsou v souladu s elektronickou evidencí na stránkách SZBK.
10. únor 2016
Návrh znění NZŘ
k projednání na Sjezdu SZBK ČR 30.4.2016
26. duben 2016
Čestní členové
Plénum SZBK ČR na svém zasedání 9.1.2016 udělilo tituly čestného členství čtyřem zasloužilým psovodům Svazu záchranných brigád kynologů Jaroslavu Flíčkovi (JČZBK), Mileně Kubové (JČZBK), Jaroslavu Strouhalovi (ZBK PK) a Janu Pokornému (ZBK JMK). Blahopřejeme!
9. leden 2016
Smutná zpráva
Dne 21.12.2015 ve svých třiasedmdesáti letech zemřel dlouholetý úspěšný psovod a instruktor svazu, čestný člen a člen výboru královéhradecké brigády Láďa Frýdl. Pro všechny, kteří jej znali, je jeho odchod velkou ztrátou...
21. prosinec 2015
... přejít na všechny aktuality