Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
PřihlásitKromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.


RH-W B - Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání B

Dělí se na:

 práci ve vodě 200 bodů

 poslušnost a dovednost 100 bodů

 nejvyšší možný bodový zisk celkem 300 bodů

Práce ve vodě RH-W B odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

Nejvyšší možný bodový zisk celkem 200 bodů

Cvik 1 Přinesení záchranné pomůcky ze břehu:
záchr. kruh, vzdálenost 40 m
20 bodů

Cvik 2 Záchrana tonoucího ze břehu:
uchopení za ruku, vzdálenost 40 m
60 bodů

Cvik 3 Přinesení záchranné pomůcky ze člunu:
záchr. kruh, vzdálenost 40 m
20 bodů

Cvik 4 Záchrana tonoucího ze člunu:
uchopení za ruku, vzdálenost 40 m
60 bodů

Cvik 5 Přivlečení nepojízdného člunu:
motorový člun, vzdálenost 40 m
40 bodů

Všeobecná ustanovení

Během zkoušky musejí být dodržována bezpečnostní pravidla. Všichni zúčastnění, kteří se nacházejí ve vodě nebo na člunu, jsou povinni nosit neoprénový oblek nebo záchrannou vestu.

Psovod je oblečen do neoprénového obleku nebo má na sobě záchrannou vestu. Pes je vybaven plovací vestou nebo speciálním postrojem pro vodní práce.

Cviky se provádějí na takovém místě, kde je umožněn psovi, který během většiny cviků musí plavat, snadný výstup na břeh.

Povolené povely

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny:

Přinesení záchranné pomůcky ze břehu 20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku.
 • Záchranný kruh s provazem.

Provedení cviku:

Ve vzdálenosti 40 m paralelně se břehem projíždí člun s lodníkem a pomocníkem na palubě. Aniž by si toho lodník všiml, vypadne pomocník ze člunu a chová se jako tonoucí. Člun pokračuje v jízdě.

Psovod odhodí do vody směrem k tonoucímu záchranný kruh. Na povel psovoda se pes vydá ke kruhu, uchopí ho za provaz a přivleče ho k tonoucímu, který se ho pevně chytí. Pes potom samostatně přitáhne pomocníka za kruh zpět. Jakmile pes dosáhne břehu, jde psovod k zachráněnému a přebírá další péči o něj.

Hodnocení:

 • Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění odpovídajícím způsobem snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes pomocníka nepřitáhne, je cvik hodnocen 0 body.

Záchrana tonoucího ze břehu 60 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku.

Provedení cviku:

Ve vzdálenosti 40 m paralelně se břehem projíždí člun s lodníkem a pomocníkem na palubě. Aniž by si toho lodník všiml, vypadne pomocník ze člunu a chová se pasivně. Člun pokračuje v jízdě.

Na povel psovoda plave pes k utonulému, uchopí jej za ruku a táhne ho samostatně ke břehu. Jakmile pes s osobou v nesnázích dosáhne břehu, jde psovod k zachráněnému a přebírá další péči o něj.

Hodnocení:

 • Pokud pes neplave přímo k tonoucímu nebo neplave nejkratší cestou zpět ke břehu, nebo pokud narušuje následné ošetření zachráněného, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes tonoucího nepřitáhne nebo ho zraní, je cvik hodnocen 0 body.

Přinesení záchranné pomůcky ze člunu 20 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.
 • Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku.
 • Záchranný kruh s lanem.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nacházejí na motorovém člunu. Ve vzdálenosti 40 m paralelně od nich jede člun, ze kterého vypadne pomocník a chová se jako tonoucí. Aniž by to lodník zpozoroval, pokračuje v jízdě.

Psovod odhodí do vody směrem k tonoucímu záchranný kruh. Na povel psovoda pes skočí do vody, plave ke kruhu, uchopí ho za provaz a přinese ho pomocníkovi v nesnázích, který se ho pevně chytí. Poté pes samostatně táhne kruh s tonoucím zpět k motorovému člunu. Jakmile se ocitne v blízkosti člunu, přebírá další péči o zachráněného pomocník. Psovod si psa přivolá, ten k němu doplave a psovod mu pomůže na palubu.

Hodnocení:

 • Chyby při uchopení lana nebo jeho následné upuštění, stejně jako nedostatky při skoku do vody, plavání ke člunu nebo vytahování do člunu odpovídajícím způsobem snižují bodové hodnocení.
 • Pokud pes pomocníka nepřivleče, je cvik hodnocen 0 body.

Záchrana tonoucího ze člunu 60 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem.
 • Člun s lodníkem a pomocníkem v neoprénovém obleku.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nacházejí v motorovém člunu. Ve vzdálenosti 40 m paralelně od nich jede člun, ze kterého náhle vypadne pomocník a chová se pasivně. Aniž by to lodník zpozoroval, pokračuje v jízdě.

Na povel psovoda skočí pes do vody, plave k utonulému, uchopí jej za ruku a samostatně ho táhne zpět ke člunu. Jakmile dosáhne člunu, přebírá další péči o zachráněného pomocník. Psovod si přivolá svého psa, ten plave k němu a psovod mu pomůže zpět na palubu.

Hodnocení:

 • Pokud pes neplave přímo k utonulému nebo neplave nejkratší cestou zpět, nebo prokáže-li nedostatky při skoku do vody, plavání ke člunu nebo vytahování na člun, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Pokud pes utonulého nepřitáhne nebo ho zraní, hodnotí se cvik 0 body.

Přivlečení nepojízdné lodi 40 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Motorový člun s lodníkem, celková hmotnost cca 1.000 kg. 
  Na člunu je upevněn cca 5 m dlouhý provaz se zesíleným koncem.
 • Molo.

Provedení cviku:

Psovod se psem se nacházejí na motorovém člunu vzdáleném 40 m od mola. Na povel psovoda skočí pes do vody, psovod mu podá do mordy konec lana a pes vleče člun k molu. Jakmile člun dosáhne mola, převezme lano pomocník. Psovod si psa přivolá, ten plave k němu a psovod mu pomůže do člunu nebo na molo.

Hodnocení:

 • Neplave-li pes přímo k molu nebo neuchopí-li lano hned, snižuje se odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.
 • Nedosáhne-li člun mola, ale přesto překoná alespoň polovinu vzdálenosti, je cvik ohodnocen známkou chybně.
 • Překoná-li člun méně než polovinu vzdálenosti, je cvik hodnocen 0 body.
 • Tato část zkoušky je ukončena odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí oznámí hodnocení.

Poslušnost ke zkoužce RH-W B26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Pohár Prezidenta SZBK ČR
26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Junior Cup
26.5. - 26.5.2018 - Červená Řečice (Plochy u Letny za Pelhřimovem)
Zkoušky NZŘ
27.5. - 27.5.2018 - Tovačov
Zkoušky IPOR
2.6. - 2.6.2018 - Břeclav-rota Boří les
Pohár plemen
3.6. - 3.6.2018 - Žatec
Výběrový závod MS FCI družstev
26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Pohár Prezidenta SZBK ČR
26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Junior Cup
2.6. - 2.6.2018 - Břeclav-rota Boří les
Pohár plemen
3.6. - 3.6.2018 - Žatec
Výběrový závod MS FCI družstev
30.6. - 30.6.2018 - ZKO Třebovice
Bohemia cup RH-FB
30.6. - 30.6.2018 - ZKO Třebovice
Bohemia cup RH-TB
26.5. - 26.5.2018 - Červená Řečice (Plochy u Letny za Pelhřimovem)
Zkoušky NZŘ
27.5. - 27.5.2018 - Tovačov
Zkoušky IPOR
3.6. - 3.6.2018 - Nová Živohošť
Zkoušky NZŘ
3.6. - 4.6.2018 - Karlovy Vary
Zkoušky NZŘ
9.6. - 9.6.2018 - Hejnice
Zkoušky IPOR
16.6. - 16.6.2018 - Karlovy Vary
Zkoušky IPOR
Plán akcí


Aktuální informace
Změny NZŘ SZBK ČR
platné od 1.7.2016
Na základě usnesení 20. Sjezdu SZBK ČR jsou od 1.7.2016 provedeny následující změny ve Zkušebním řádu SZBK ČR:
26. červen 2016
Povinnost kontroly
Všichni vedoucí brigád jsou povinni do konce měsíce února provést důkladnou kontrolu členské základny a zaplacených členských příspěvků. Osobně ručí za to, že odevzdané soupisky jsou v souladu s elektronickou evidencí na stránkách SZBK.
10. únor 2016
Návrh znění NZŘ
k projednání na Sjezdu SZBK ČR 30.4.2016
26. duben 2016
Čestní členové
Plénum SZBK ČR na svém zasedání 9.1.2016 udělilo tituly čestného členství čtyřem zasloužilým psovodům Svazu záchranných brigád kynologů Jaroslavu Flíčkovi (JČZBK), Mileně Kubové (JČZBK), Jaroslavu Strouhalovi (ZBK PK) a Janu Pokornému (ZBK JMK). Blahopřejeme!
9. leden 2016
Smutná zpráva
Dne 21.12.2015 ve svých třiasedmdesáti letech zemřel dlouholetý úspěšný psovod a instruktor svazu, čestný člen a člen výboru královéhradecké brigády Láďa Frýdl. Pro všechny, kteří jej znali, je jeho odchod velkou ztrátou...
21. prosinec 2015
... přejít na všechny aktuality