Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Konání zkoušek v SZBK ČR

Na základě mnoha jednání se počínaje dnem 16.4.2021 mohou konat zkoušky z výkonu.

Datum: 15.4.2021 | Zhlédnuto: 1174x

Je nutné dodržet však ustanovení vlády.
 • Zkoušek by se mělo zúčastnit jen tolik osob, které jsou bezprostředně potřební k uspořádání zkoušek
 • Žádní diváci a přítomní se neshlukovat ani na cvičišti nebo terénu
 • Zkoušky zahajovat bez nástupu a nepodávat si ruce
 • Kontrolu čipu jen psovod a vedoucí akce
 • Při poslušnosti je rozhodčí vzdálen 10 m od psovoda a stejně i vedoucí
 • Při zakládání figurantů jen jeden pomocník
 • Dokumentaci sepisovat jen rozhodčí a vedoucí akce
 • Výsledky zkoušek předat psovodovi individuálně vedoucím zkoušek
 
Přeji pevné zdraví
 
Ing. Helena Šabatová
SZBK ČR,z.s.

Doplňující zpráva výcvikáře

Na základě vládního opatření ve vztahu ke sportu, ze dne 12.4.2021,  může být na venkovním cvičišti až šest dvojic sportovců, mezi těmito dvojicemi musí být rozestup alespoň 10 metrů a to bez podmínky ochrany dýchacích cest i negativního výsledku antigenního testu.
Ministerstvo zdravotnictví však dosud nevydalo žádný oficiální dokument s přesným zněním prezentovaných podmínek pro sportování. Dle vyjádření ministra  zdravotnictví připraví ministerstvo pouze pomocný výklad k již  vydanému mimořádnému opatření, dosud však zveřejněn není.
Po zveřejnění oficiálního  výkladu Ministerstva zdravotnictví bude zveřejněno  obratem výkladové stanovisko. 
 
Na základě umožnění cvičení až šesti dvojic na venkovním cvičišti a za dodržení specifických podmínek se mohou od dnešního dne, tj. 16.4.2021  konat zkoušky  SZBK ČR, z.s.
 
SPECIFICKÉ  POMÍNKY :
 • Zkoušky pořádat bez diváků a nedovolovat shlukování osob v areálu, nebo v prostoru zkoušek.
 • Neprovádět hromadný nástup a podání rukou.
 • Zkoušek se mohou zúčastnit pouze osoby nezbytně nutné k jejich uspořádání.
 • Kontrolu dokumentace pouze s vedoucím zkoušek.
 • Kontrolu identity psa lze provést při nástupu na první disciplinu, případně po jejím ukončení.
 • Zkoušky pořádat bez nástupu ( vedoucí zkoušek informuje jednotlivé účastníky zkoušek individuálně jak budou probíhat).
 • Poslušnost rozhodčí posuzuje bez omezení ( doporučení - rozhodčí dodržuje vzdálenost 10 metrů od psovoda, který provádí jednotlivé cviky ).
 • Všechny cviky, kde je požadována skupina osob, lze provést pokud jednotlivci tvořící skupinu budou mezi sebou dodržovat minimální vzdálenost 10ti metrů. Do skupiny zařadit  momentálně necvičící psovody, případně i rozhodčího a umožnit vedoucímu akce provádět dílčí práce pomocníka, tj. střelce, doplnění skupinky a případně další činnosti.
 • Vyhlášení výsledků provést v požadovaném odstupu.
 • Sepsání požadovaných dokumentů zajistí pouze vedoucí zkoušek s rozhodčím.
 • Předání dokumentace psovodům zajistí vedoucí zkoušek a to individuálně.
 
Apeluji tímto na na vedoucí zkoušek a rozhodčí, kteří budou na uvedené zkoušky delegováni, aby v maximální míře dodržovali  stanovené podmínky.  Žádosti na zkoušky mohou být podávány již od dnešního dne, nejbližší termín zkoušek je 24.-25.4.2920, váš požadavek bude obratem potvrzen v plánu akcí současně s delegací rozhodčího.
Vážení kamarádi, přeji vám pohodové konání zkoušek a pevně doufám že brzo dojde i na konání ostatních akcí dle plánu.
 
S pozdravem a úctou
 
                                                                                                                   Ms.Vilém Babička
                                                                                                               Výcvikář SZBK ČR, z.s.

  Platný od 1.1.2022
  Novelizace zkušebního řádu SZBK ČR platná od 1.1.2022 je nyní k dispozici členům ke stažení. Školení k novému zkušebnímu řádu proběhne v termínu 29.1.2022 na základně SZBK ČR na Spáleništi.
  6.8.2021 19:21