Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.

RH-F E - Zkouška způsobilosti záchranného psa - stopy

Dělí se na:

 pachovou práci 100 bodů

 poslušnost a dovednost 100 bodů

 nejvyšší možný bodový zisk celkem 200 bodů

Pachová práce RH-F E odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

 Nejvyšší možný bodový zisk celkem 100 bodů

 Cvik označení 20 bodů

 Sledování stopy 50 bodů

 Předměty 3 x 10 bodů 30 bodů

Všeobecná ustanovení

 • Vlastní stopa 400 kroků (délka kroku 70 cm), stáří: 20 minut, dva pravé lomy, psovod jde po celou dobu kladení stopy normálním krokem, nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát.
 • Začátek stopy je označen štítkem (po levé straně).
 • Po krátkém setrvání na začátku vyjde psovod normálním krokem v určeném směru.
 • Předměty: 3 dobře napachované předměty běžné potřeby psovoda maximálně do velikosti boty, příliš se nelišící barvou od terénu.
 • Předměty nesmějí být pokládány vedle stopy, nýbrž do stopy. První předmět se nachází na prvním úseku, druhý na druhém a třetí je umístěn na konci stopy.
 • Časový limit pro vypracování: max. 15 minut

Časový limit začíná v okamžiku uvedení psa na stopu.

Povolené povely

Zvukový povel pro stopování, Tento povel je povolen na začátku stopy a po označení každého předmětu. Rovněž je povoleno příležitostné chválení a další zvukové povely pro stopování.

Prováděcí pokyny

Cvik označení

 • Cvik označení se provádí mimo prostor určený ke stopování.
 • Osoba, na kterou se cvik označení provádí, musí zaujmout místo označení, tak aby jí pes neviděl. Na pokyn rozhodčího si psovod připraví psa k vyhledání a vyšle jej jediným zvukovým a posuňkovým povelem ke 30 metrů vzdálenému viditelně sedícímu nebo ležícímu figurantovi. Pes musí figuranta zřetelně a bez pomoci psovoda označit. Nalezeného figuranta smí pes označit vyštěkáním, nálezkou nebo vystavením. Psovod nahlásí probíhající značení. Na pokyn rozhodčího podle způsobu označení buď psovod k nalezené osobě dojde nebo je k ní psem přiveden. Psovod odloží psa cca 3 metry od nalezené osoby a sám jde k osobě. Pes se musí chovat klidně. Na pokyn rozhodčího si psovod dojde pro svého psa a odhlásí se.

Vypracování stopy

 • Psovod se psem připraveným a ustrojeným k práci na stopě vyčká, dokud nebude přivolán. Pes může být na stopě veden na volno nebo na 10 metrovém vodítku připevněném k řetízkovému obojku nebo postroji. Před započetím stopování, při uvádění na stopu a ani během vypracování celé stopy nesmí být pes ovlivňován.
 • Psovod podává hlášení rozhodčímu se psem na vodítku. Povolené způsoby označování předmětů jsou zvednutí nebo označení polohou a to i střídavě. Při zvednutí předmětu může pes stát, sedět nebo ho přinést psovodovi. Při označení polohou smí ležet, sedět nebo stát.
 • Psovod uvede psa na stopu, případně ho odpoutá z vodítka. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10 metrů a to i v případě, že pes pracuje na volno. Jakmile pes najde předmět, musí ho bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit polohou. Označí-li pes předmět, jde psovod k němu a oznámí nález zvednutím předmětu nad hlavu. Pak pokračuje se svým psem ve sledování stopy.
 • Po ukončení práce na stopě předá psovod rozhodčímu nalezené předměty a odhlásí se. Rozhodčí mu oznámí hodnocení.

Hodnocení

Cvik označení

 • Rozhodčí hodnotí samostatné označení figuranta.
 • Každé obtěžování figuranta psem vede ke snížení počtu bodů.
 • Zranění figuranta psem je důvodem pro diskvalifikaci.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je hodnoceno 0 body.

Vypracování stopy

 • Rozhodčí hodnotí zachycení a sledování stopy a označování nalezených předmětů.
 • Pes má prokázat snahu k práci na stopě a pevné označování předmětů. Mírné vybočení ze stopy není považováno za chybné, pokud pes dokáže samostatně sledovat její další průběh.
 • Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, který nebyl psem označen samostatně.
 • Rozhodčí ukončí práci, pokud se psovod vzdálí více jak 10 metrů od stopy. V těžkém terénu může rozhodčí povolit i větší vzdálenost. V každém případě ukončení následuje, získá-li rozhodčí přesvědčení, že pes není schopen samostatně pokračovat v práci.

Poslušnost ke zkoužce RH-F E