Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.

RH-FL A - zkouška záchranného psa v plošém vyhledávání A

Dělí se na:

 pachovou práci 200 bodů

 poslušnost a dovednost 100 bodů

 nejvyšší možný bodový zisk celkem 300 bodů

Pachová práce RH-FL A odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

Nejvyšší možný bodový zisk celkem 200 bodů

Ovladatelnost Spolupráce se psovodem, okamžité a cílevědomé provedení úkolů při zachování motivace. 30 bodů

Intenzita hledání Ochota k práci, temperament, motivace, radost z práce, kondice, způsob hledání 10 bodů

Pohyblivost Druh a způsob pohybu, pohyb ve ztíženém prostředí 10 bodů

Samostatnost Projev vlastní chuti k práci 10 bodů

Taktika psovoda Použití zvolené taktiky, přehled psovoda během pachové práce 20 bodů

Označení 2 osoby, každá max. 60 bodů, minus případné falešné označení 120 bodů

Všeobecná ustanovení

 • Prohledávaná plocha: 100 m x 200 m, otevřený a nepřehledný terén.
 • Hledané osoby: 2
  Psovi by měl být umožněn zrakový a fyzický kontakt. Úkryty musí být od sebe vzdáleny min. 10 m a mohou být po každém psovi měněny. Použité úkryty lze použít i opakovaně.
  Figuranti musí zaujmout své pozice 10 minut před nasazením psa. Figuranti jsou asistenty rozhodčího, musí sedět nebo ležet a chovat se klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe upozorňovali.
 • Pomocníci: Do 15 minut před započetím práce prvního psa projde terénem křížem krážem několik osob se zkušebním psem.
 • Časový limit pro vypracování: max. 15 minut.
  Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa.

Povolené povely

 • Je dovoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny

Psovod se se psem připraveným k vyhledávání zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného terénu. Pes smí pracovat v dečce případně i v řetízkovém obojku. Rozhodčí popíše ústně psovodovi prohledávaný terén, který je opticky vymezen nebo má jasně rozpoznatelné hranice, a určí směr, kterým bude prohledávání zahájeno. Psovod se smí pohybovat pouze po středové linii, která je každých 50 m označena. Aniž by došlo k bodové ztrátě, je z počátku povoleno psovodovi pouze hrubé prohledání terénu. Vždy když psovod dojde na konec středové linie, smí se obrátit a pokračovat v práci opačným směrem.

Před začátkem práce oznámí psovod rozhodčímu způsob označování. Povoleno je vyštěkávání, označování nálezkou a vystavování.

Psovod vyšle psa do jím určeného směru. Teprve když se pes od něj znatelně vzdáli, dá rozhodčí psovodovi svolení opustit výchozí bod. Pes musí dle povelů psovoda prohledávat terén po obou stranách středové linie hlubokými průniky. Příležitostné vybíhání psa opačným směrem než je směr vyhledávání není chybné, ale zpětně vyhledání, tj. vracení se psovoda, je povoleno, až když dosáhne konce prohledávaného prostoru.

Při označování nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod nahlásí rozhodčímu probíhající značení a až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí nalezenou osobu až do příchodu psovoda zřetelně a intenzívně značit v okruhu maximálně 2 metrů.

Po nalezení osoby se na pokyn rozhodčího pokračuje v práci ze stejného místa, na kterém se psovod při hlášení předešlého nálezu nacházel.

Tato část zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

Hodnocení

 • Nedostatky v taktice psovoda, ale i v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figurantů snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je označení této osoby hodnoceno 0 body.
 • První falešné označení snižuje výsledek o 40 bodů.
 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.
 • Při nenalezení osoby nelze zkoušku splnit, nejvyšší možný bodový zisk je v takovém případě 139 bodů.
 • Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci.

Poslušnost ke zkoužce RH-FL A