Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.

RH-FL E - Zkouška způsobilosti záchranného psa - plochy

Dělí se na:

 pachovou práci 100 bodů

 poslušnost a dovednost 100 bodů

 nejvyšší možný bodový zisk celkem 200 bodů

Pachová práce RH-FL E odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

  Nejvyšší možný bodový zisk celkem 100 bodů

Provedení práce Přezkušuje se především intenzita práce a ovladatelnost psa. 30 bodů

 . Označení osoby 70 bodů

Všeobecná ustanovení

 • Prohledávaný terén: 5 000 m2, otevřený a nepřehledný terén.
 • Hledané osoby: 1
  Psovi by měl být umožněn zrakový a fyzický kontakt. Úkryty mohou být po každém psovi měněny. Použité úkryty lze použít i opakovaně.
 • Figurant zaujme pozici dle pokynů rozhodčího, které obdrží před zahájením práce, aniž by ho psovod se psem měl možnost sledovat. Figurant je asistent rozhodčího, musí seděl nebo ležet a chovat se klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe upozorňoval.
 • Časový limit pro vypracování: maximálně 10 minut.

Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa.

Povolené povely

 • Je povoleno opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny

Psovod se se psem připraveným k vyhledávání zdržuje až do přivolání mimo dohled. Pes smí pracovat v dečce popř. i v řetízkovém obojku. Rozhodčí popíše ústně psovodovi prohledávaný terén, který je opticky vymezen nebo má jasně rozpoznatelné hranice. Psovodovi je umožněno samostatně si volit trasu pohybu v terénu.

Před začátkem práce oznámí psovod rozhodčímu způsob označování. Povoleno je vyštěkávání, označování nálezkou a vystavování.

Rozhodčí vyzve figuranta, aby se odebral do určeného úkrytu.

Na pokyn rozhodčího je zahájena práce psa.

Psovod vyšle psa do jím zvoleného směru. Teprve když se pes znatelně vzdáli, dá rozhodčí psovodovi svolení opustit výchozí bod. Pes musí prohledávat určený terén podle pokynů psovoda.

Při označování nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod musí nahlásit rozhodčímu probíhající značení a na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí nalezenou osobu zřetelně a intenzívně značit v okruhu maximálně 2 metrů od osoby až do příchodu psovoda.

Oddíl A zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení.

Hodnocení

 • Nedostatky v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figurantů snižují počet bodů. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je toto označení hodnoceno 0 body.
 • První falešné označení snižuje výsledek o 20 bodů.
 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.
 • Při nenalezení osoby nelze zkoušku splnit.
 • Zranění figuranta psem je důvod k diskvalifikaci.

Poslušnost ke zkoužce RH-FL E