Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.

RH-L E - Zkouška způsobilosti záchranného psa - laviny

Dělí se na:

 pachovou práci 100 bodů

 poslušnost a dovednost 100 bodů

 nejvyšší možný bodový zisk celkem 200 bodů

Pachová práce RH-L E odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

Nejvyšší možný bodový zisk celkem 100 bodů

Provedení práce přezkušuje se především intenzita práce a ovladatelnost psa 30 bodů

Označení osoby 70 bodů

Všeobecná ustanovení

 • Prohledávaná plocha: sněhová plocha 5000 m², nejméně 3 záhraby.
  Prostor je z důvodu snadnější kontroly práce a viditelnosti hranic označen vlajkami.
 • Počet ukrytých osob: 1 osoba.
  Psovi smí být umožněn zrakový a fyzický kontakt. Úkryty je možno měnit po každém psovi. Použité záhraby lze použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí chybného označení. Použité úkryty, které nebudou obsazené, zůstávají otevřené. Ukrývané osobě je zakázáno podílet se těsně před zahrabáním na přípravě úkrytu. Ukrytá osoba musí zaujmout svou polohu 10 minut před uvedením psa. Musí se dodržovat bezpečnostní opatření. Ukrytá osoba je asistentem rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovala.
 • Časový limit pro vypracování max. 10 minut.
  Časový limit začíná v okamžiku prvního vyslání psa.

Povolené povely

 • Povoleno je opakování libovolných zvukových a posuňkových povelů.

Prováděcí pokyny

 • Psovod se psem se zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Psovod se může pohybovat na lyžích či sněžnicích nebo i bez nich. Rozhodčí ústně popíše psovodovi situaci a zadání úkolu.
 • Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Pes má prohledávat určený prostor dle pokynů psovoda. Teprve když se pes vzdálí nejméně 20 metrů od psovoda nebo pokud značí osobu, smí psovod na pokyn rozhodčího opustit výchozí bod.
 • Při značení nalezené osoby je zakázána jakákoli podpora ze strany psovoda nebo figuranta. Psovod nahlásí rozhodčímu probíhající značení a teprve až na jeho pokyn smí jít za psem. Pes musí místo nálezu zřetelně a intenzívně značit správným směrem až do příchodu psovoda. Psovod musí jednoznačně rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu.
 • Pes smí k hledané osobě proniknout. Následně je osoba na pokyn rozhodčího psovodem vyproštěna.
 • Oddíl A zkoušky končí odhlášením psovoda, při kterém mu rozhodčí sdělí hodnocení

Hodnocení

 • Nedostatky v ovladatelnosti, intenzitě práce, pohybu nebo samostatnosti psa, stejně tak jako obtěžování figuranta snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Označení, které nebylo potvrzeno psovodem, je chybné, ale není hodnoceno jako falešné označení.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je toto označení hodnoceno 0 body.
 • První falešné označení snižuje výsledek o 20 bodů.
 • Při druhém falešném označení je pachová práce psa ukončena.
 • Při nenalezení osoby nemůže být zkouška splněna.
 • Zranění figuranta psem je důvodem k diskvalifikaci.

Poslušnost ke zkoužce RH-L E