Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZLP1 - zkouška lavinových prací 1. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky ZLP1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne.

Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. výšky 20 cm. Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem. Pomocníci se v terénu pohybují na lyžích nebo na sněžnicích.

Terény o rozměrech 100x100 kroků musí být částečně překříženy několika lyžaři.

Psovod přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby. Úvodní cvik chůze psa ve stopě psovoda na lyžích se provádí na vzdálenost 100 m a je hodnocen včetně prováděné střelby z pistole ráže 6-9 mm nebo světlice v rámci poslušnosti této zkoušky.

Tři pohřešované osoby a dva předměty se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (osoby 2:1, 1:2, 0:3 + předměty).

Hledané osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 30 cm.

Hledané předměty musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob (čepice, rukavice) a aby nebyly viditelné, jsou umístěné v prohlubeninách, ev. lehce zahrnuty sněhem. Není stanoveno, ve kterém z obou terénů mají být umístěny a nemusí být oba v jednom. Pro splnění zkoušky nemusí být nalezen 1 předmět.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 60 minut.

Bodové hodnocení zkoušky ZLP1

1. Vyhledání a označení zavalených osob v terénu   3x 40b 120 bodů
  Pro bodové hodnocení každé nalezené osoby je rozpis 40 bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   20 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    
  - Plánovitost, průzkum terénu a ovladatelnost psa 10    
  OZNAČENÍ   20 bodů  
  - Intenzita označení 10    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10    
2. Nalezení předmětů   2x 30 60 bodů
  - vyhledání (ovladatelnost a plánovitost) 10    
  - označení (aport) 20    
3. Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou   2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem     200 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZLP1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZLP1 celkem 300 bodů