Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,8 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022

ZLP1 - zkouška lavinových prací 1. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky ZLP1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne.

Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. výšky 20 cm. Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem. Pomocníci se v terénu pohybují na lyžích nebo na sněžnicích.

Terény o rozměrech 100x100 kroků musí být částečně překříženy několika lyžaři.

Psovod přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby. Úvodní cvik chůze psa ve stopě psovoda na lyžích se provádí na vzdálenost 100 m a je hodnocen včetně prováděné střelby z pistole ráže 6-9 mm nebo světlice v rámci poslušnosti této zkoušky.

Tři pohřešované osoby a dva předměty se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (osoby 2:1, 1:2, 0:3 + předměty).

Hledané osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 30 cm.

Hledané předměty musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob (čepice, rukavice) a aby nebyly viditelné, jsou umístěné v prohlubeninách, ev. lehce zahrnuty sněhem. Není stanoveno, ve kterém z obou terénů mají být umístěny a nemusí být oba v jednom. Pro splnění zkoušky nemusí být nalezen 1 předmět.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 60 minut.

Bodové hodnocení zkoušky ZLP1

1. Vyhledání a označení zavalených osob v terénu   3x 40b 120 bodů
  Pro bodové hodnocení každé nalezené osoby je rozpis 40 bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   20 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    
  - Plánovitost, průzkum terénu a ovladatelnost psa 10    
  OZNAČENÍ   20 bodů  
  - Intenzita označení 10    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10    
2. Nalezení předmětů   2x 30 60 bodů
  - vyhledání (ovladatelnost a plánovitost) 10    
  - označení (aport) 20    
3. Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou   2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem     200 bodů

ZLP1 - cviky poslušnosti

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZLP1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZLP1 celkem 300 bodů

Aktuální informace
- meta každého záchranáře
Vedoucímu jihočeské záchranné brigády Pavlu Trollerovi s fenkou bernského salašnického psa Brigitte Bona Fornax se ve středu 13. července 2022 podařilo splnit si "záchranářský" sen ... zachránit lidský život.
15.7.2022 19:16

Praktické nasazení kynologických týmů vedlo k úspěšné záchranné akci
Dne 11.5.2022 proběhla u Hradce Králové pátrací akce. V koordinaci se složkami IZS se akce zúčastnili také psovodi ze Svazu záchranných brigád kynologů, Policie ČR, HZS, Horské služby, České hasičské jednoty a MP Praha.
17.5.2022 20:19

Otevřený výběrový závod pro Mistrovství světa FCI 2022
V sobotu 14.5.2022 pořádá SZBK ČR otevřený výběrový závod Bohemia Cup 2022, ze kterého vzejde nominace psovodů pro MS FCI záchranných psů. Těšíme se na přihlášené závodníky a děkujeme sponzorům a partnerům akce.
9.5.2022 03:12

... přejít na aktuality
Nejbližší akce