Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZLP2 - zkouška lavinových prací 2. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky ZLP2 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Jedno prohledání se provádí ve dne a jedno v noci.

Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. výšky 40 cm. Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem. Pomocníci se v terénu pohybují na lyžích nebo na sněžnicích.

Terény o rozměrech 100x150 kroků, z nichž jeden je svažitý, musí být překříženy několika lyžaři.

Psovod přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby. Úvodní cvik chůze psa ve stopě psovoda na lyžích se provádí na vzdálenost 200 m a je hodnocen včetně prováděné střelby z pistole ráže 6-9 mm nebo světlice v rámci poslušnosti této zkoušky.

Tři pohřešované osoby a dva batohy se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5).

Hledané osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 50 cm.

Hledané předměty (batoh, krosna) musí obsahovat dostatek lidského pachu hledaných osob a jsou umístěné pod úrovní terénu lehce zahrnuty sněhem. Pro splnění zkoušky nemusí být nalezen 1 předmět.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 30 minut.

ZLP2 - speciální cviky

1. Vyhledání a označení zavalených osob a batohů v terénu   5x 40 b 200 bodů
  Pro bodové hodnocení každého nalezeného subjektu je rozpis 40 bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   20 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    
  - Plánovitost, průzkum terénu a ovladatelnost psa 10    
  OZNAČENÍ   20 bodů  
  - Intenzita označení 10    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10    
  Speciální cviky celkem    200 bodů

ZLP2 - cviky poslušnosti

1 Chůze psa ve stopě psovoda na lyžích 30 bodů
2 Průchod rušnou skupinou (bez lyží) bez vodítka (siréna, klakson, zvon) 10 bodů
3 Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) bez vodítka 10 bodů
4 Štěkání psa na rozkaz 10 kroků vleže před psovodem 10 bodů
5 Plazení psa (se psovodem nebo sám) 10 bodů
6 Vysílání psa na cíl na 30 kroků (skútr, saně, vozík) s přivoláním 10 bodů
7 Aport volný praktického předmětu (čepice, rukavice) odhozeného pořadatelem 10 bodů
8 Odložení psa přes cviky 2-7 (psovod ve skupině 30 kroků od psa) 10 bodů
  Poslušnosti celkem 100 bodů

 

Cvik (1) se provádí na lyžích mimo prostor pro poslušnost při příchodu do prvního terénu. Pes se pohybuje ve stopě lyží cca 2 m za psovodem, předbíhání psa i narážení do psovoda je chybou. Délka trasy chůze psa ve stopě lyží psovoda při zkoušce ZLP1 je 100 m, v ZLP2 se provádí na 200 m a v ZLP3 na 300m.

Cviky (2) až (8) se provádějí bez lyží v prostoru pro poslušnost.

Rušivé hluky probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, klakson, zvony). Střelba (světlice nebo pistole ráže 6-9 mm) se provádí při cviku č. 1.

 

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZLP2

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZLP2 celkem 300 bodů