Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZLP3 - zkouška lavinových prací 3. stupeň

Zkouška ZLP3 probíhá výhradně jako Český pohár lavinových psů, který je přeborem SZBK ČR v lavinových pracích. Nelze ji proto pořádat jako ostatní zkoušky.

Speciální cvik se u zkoušky ZLP3 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne.

Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. výšky 60 cm. Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem. Pomocníci se v terénu pohybují na lyžích nebo na sněžnicích.

Svažité terény o rozměrech 100x200 kroků musí být překříženy několika lyžaři.

Psovod přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby. Úvodní cvik chůze psa ve stopě psovoda na lyžích se provádí na vzdálenost 300 m a je hodnocen včetně prováděné střelby z pistole ráže 6-9 mm nebo světlice v rámci poslušnosti této zkoušky.

Jedna pohřešovaná osoba, dva vzorky lidského pachu a jeden batoh se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:2, 1:3, 3:1, 0:4).

Hledaná osoba je umístěna tak, aby úkryt nebyl zjistitelný zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 100 cm.

Hledaný předmět (batoh, krosna) musí obsahovat dostatek lidského pachu hledané osoby a je umístěný pod úrovní terénu lehce zahrnutý sněhem.Pro splnění zkoušky nemusí být předmět nalezen. 

Vzorky lidského pachu jsou umístěny pod sněhem, jeden v hloubce 10 cm a druhý 50 cm.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je pevně stanovena na 30 minut.

ZLP3 - speciální cviky

1. Vyhledání a označení zavalené osoby, vzorků a batohu v terénu   4x 50 b 200 bodů
  Pro bodové hodnocení každého nalezeného subjektu je rozpis 50 bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   30 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    
  - Plánovitost, průzkum terénu 10    
  - Ovladatelnost psa 10    
  OZNAČENÍ   20 bodů  
  - Intenzita označení 10    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10    
  Speciální cviky celkem    200 bodů

ZLP3 - cviky poslušnosti

1 Chůze psa ve stopě psovoda na lyžích 30 bodů
2 Průchod rušnou skupinou (bez lyží) bez vodítka (siréna, klakson, zvon) 10 bodů
3 Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) bez vodítka 10 bodů
4 Štěkání psa na rozkaz 10 kroků vleže před psovodem 10 bodů
5 Plazení psa (se psovodem nebo sám) 10 bodů
6 Vysílání psa na cíl na 30 kroků (skútr, saně, vozík) s přivoláním 10 bodů
7 Aport volný praktického předmětu (čepice, rukavice) odhozeného pořadatelem 10 bodů
8 Odložení psa přes cviky 2-7 (psovod ve skupině 30 kroků od psa) 10 bodů
  Poslušnosti celkem 100 bodů

 

Cvik (1) se provádí na lyžích mimo prostor pro poslušnost při příchodu do prvního terénu. Pes se pohybuje ve stopě lyží cca 2 m za psovodem, předbíhání psa i narážení do psovoda je chybou. Délka trasy chůze psa ve stopě lyží psovoda při zkoušce ZLP1 je 100 m, v ZLP2 se provádí na 200 m a v ZLP3 na 300m.

Cviky (2) až (8) se provádějí bez lyží v prostoru pro poslušnost.

Rušivé hluky probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, klakson, zvony). Střelba (světlice nebo pistole ráže 6-9 mm) se provádí při cviku č. 1.

 

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZLP3

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZLP3 celkem 300 bodů