Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZPJ - zkouška pohotovostní jednotky

Zkouška pohotovostní jednotky ZPJ je speciální zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.

Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl zjistit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti, a proto kvalifikuje úspěšného psovoda do pohotovostní jednotky SZBK. Z těchto důvodů musí být používán terén, který se co nejvíce přibližuje praxi. Může zahrnovat nejen budovy, ale i houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající náročnost.

Dva terény o rozměrech 100x200 kroků jsou v neimitovaném prostředí. Hoří v nich ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se nárazové hluky. Jedno vyhledání se provádí ve dne a druhé v noci v nestanoveném pořadí. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá. Psovod každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

Hledají se 3 živé osoby a 3 vzorky lidského pachu. Osoby jsou ukryty jedna v úrovňovém úkrytu, jedna v hloubce 2-3 m a jedna ve výšce 2-3 m nad zemí. Vzorky jsou ukryty jeden asi 30 cm pod úrovní terénu, jeden ve výšce asi 2 m a jeden buď ve výšce asi 1 m nebo v hloubce 1 m.

Při nenalezení některého subjektu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na dosud získané body známku chybně.

Není stanoveno, kolik hledaných subjektů má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:6, 1:5, 2:4, 5:1, 4:2, 3:3 v libovolné kombinaci živých osob a vzorků lidského pachu. Žádný figurant ale nesmí být pro stejného psa použit dvakrát.

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 30 minut. Pauza pro odpočinek mezi oběma speciály není pevně stanovena.

ZPJ - speciální cviky

1. Vyhledání a označení každé osoby a vzorku   6x 50 b 300 bodů
  Pro bodové hodnocení každého subjektu je rozpis 50 bodů následující:
  - Dychtivost, snaha po nalezení 10 bodů    
  - Intenzita značení úkrytu 30 bodů    
  - Přesnost značení úkrytu 10 bodů    
  Speciální cviky celkem    300 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZPJ

Speciální cviky300 bodů
Zkouška ZPJ celkem 300 bodů