Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZTV(C) - zkouška terénního vyhledávání Cadaver

Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru ZTV (C) je zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.

Psovod je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden ve dne a jeden po setmění. V terénu jsou volně umístěny součásti oděvů a další rušivé předměty (potraviny či různá negativa).

Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty ve dvou různých terénech pro psovody v neznámém poměru (0:3, 2:1, 1:2). Subjekty jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní terénu nebo leží na povrchu, ale nesmějí být vizuálně zjistitelné.

Při nenalezení některého subjektu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na dosud získané body známku chybně.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Pauza pro odpočinek mezi oběma speciály není pevně stanovena.

ZTV(C) - speciální cviky

1. Vyhledání a označení každého vzorku   3x 60 b 180 bodů
  Pro bodové hodnocení každého vzorku je rozpis 60 bodů následující:
  VYHLEDÁNÍ   30 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    
  - Plánovitost, průzkum terénu  10    
  - Ovladatelnost psa 10    
  OZNAČENÍ   30 bodů  
  - Intenzita označení 20    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10    
2. Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou   2x 10 b 20 bodů
  Speciální cviky celkem    200 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZTV(C)

Speciální cviky200 bodů
Zkouška ZTV(C) celkem 200 bodů