Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZTV-C2 - zkouška terénního vyhledávání Cadaver

Zkouška terénních prací cadaver 2.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem v terénu. Obtížností, použitím rušivých předmětů i různých negativ a důrazem na odpovědnost psovoda při prohledání terénu se co nejvíce přibližuje praxi.

Dva terény  jsou v reálném přírodním prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu jsou rušivé předměty či sekundární zdroje lidského pachu (viz popis v úvodu speciálních zkoušek). Terény jsou zřetelně vyznačeny páskou nebo jinými značkami.

Terény musí svým typem a rozsahem odpovídat typu zkoušky. Musí být prováděny v reálném prostředí, nelze je tedy provádět v imitovaném prostředí (např. v hale, na hřišti nebo formou rozlišování několika zjevných úkrytů). Terény jsou zřetelně vyznačeny páskou nebo jinými značkami.

V terénech mohou být umístěny různé rušivé předměty včetně negativ (nejvýše 3 - např. části oděvů, cadaver zvěře, předměty s lidským pachem aj.) a pomocníci před zahájením zkoušek napachují různé úkryty nebo předměty, které se nacházejí v terénu. Tyto sekundární zdroje lidského pachu však nesmí vytvářet osoba, která manipulovala se vzorky cadaveru. Pes musí mít možnost tyto předměty a negativa čichem prozkoumat, nesmějí tedy být umístěné v nepřístupných prostorech nebo zahrabané. Současně terén před nasazením psů projde několik osob. 

Psovod je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou. Psovod může být vybaven a používat pro identifikaci místa nálezu přístroj s GPS navigací.

Rozhodčí společně s vedoucím zkoušek se pohybuje v terénech společně se psovodem, nebo může práci pozorovat z volitelného stanoviště. Záchranná četa či jiné pomocné složky do terénu při práci psa nevstupují.  

Označování cadaveru je možné štěkáním, hrabáním, zaujetím některé z poloh, případně kombinací všech možností. Hodnotí se výrazně přesnost a intenzita značení, pokud však pes při značení cadaveru neštěká, nemůže za intenzitu značení obdržet známku výborně. Přípustné je též značení nálezkou nebo volným značením, přičemž bezchybné provedení lze hodnotit ve známce výborně. Aportování u vzorků lidského pachu však není přípustné.

Způsob označování nálezu psem hlásí psovod rozhodčímu při hlášení před zahájením práce. V případě volného značení nálezu, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa. Pokud však pes nález označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení maximálně ve známce uspokojivě.

Terén 1 o celkové výměře cca 3.000 m2 je rozdělen na dva úseky – úsek 1A o velikosti cca 1.000 m2 a úsek 1B o velikosti cca 2.000 m2. Po prohledání úseku A psovod vyhodnotí nálezy a pak přechází na úsek B. Celkový časový limit pro prohledání obou úseků je 40 minut. Rozložení času na jednotlivé úseky je ponecháno na psovodovi. Zpětné hledání v úseku 1A není žádoucí, pokud však k němu dojde, musí proto být sankcionováno bodovou ztrátou tak, že celkové hodnocení v terénu 1 bude ve známce chybně.

Terén 2 o výměře cca 3.000 m2, časový limit na prohledání je 40 minut.

Čtyři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty v terénech pro psovody v neznámém poměru (0:4, 3:1, 2:2, 1:3). Subjekty jsou ukryty v úrovni terénu, pod úrovní terénu (v hloubce cca 30 – 50 cm) nebo ve výšce (cca 1 - 1,5 m) a nesmějí být vizuálně zjistitelné. Přitom není předem definován poměr těchto úkrytů. Nicméně ve výškovém úkrytu se subjekt nachází nejméně 1x a nejvýše 2x. Minimální vzdálenost úkrytů, resp. subjektů v terénech je 20 m.

Při nenalezení některého subjektu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na dosud získané body známku chybně.

Pauza pro odpočinek mezi oběma speciály min. 1 hodina.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZTV-C2

Speciální cviky200 bodů
Zkouška ZTV-C2 celkem 200 bodů

Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce