Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZTV1 - zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky ZTV1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne. Terén nemusí být takové náročnosti, jako vyžadují vyšší stupně, musí ale být každopádně nepřehledný, s přiměřeně hustým porostem křovin, borůvčí apod.

Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v přírodním prostředí. Psovod se pohybuje terénem podle osy postupu stanovené rozhodčím a vysílá psa k prohledávání.

Tři pohřešované osoby jsou v terénu umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, přičemž dvě osoby leží v úrovni terénu a jedna je umístěna asi 2 m nad terénem. Osoby se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 60 minut.

ZTV1 - speciální cviky

1. Vyhledání a označení zavalených osob v terénu   3x 60 b 180 bodů
  Pro bodové hodnocení každé nalezené osoby je rozpis 60 bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   30 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    
  - Plánovitost, průzkum terénu 10     
  - Ovladatelnost psa 10    
  OZNAČENÍ   30 bodů  
  - Intenzita označení 20    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10    
2. Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou   2x 10 b 20 bodů
  Speciální cviky celkem    200 bodů

ZTV1 - cviky poslušnosti

1 Skok daleký 100 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam 10 bodů
3 Šplh 160 cm (překážka typu A) tam 10 bodů
4 Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny tam 10 bodů
5 Vodorovný žebřík s náběhem vysoký 50 cm tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky 180 cm tam 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech 50 cm tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem 50 cm tam 10 bodů
9 Roura dlouhá 3-4 m o průměru 50 cm tam 10 bodů
10 Vyslání psa na cíl na 30 m s přivoláním tam/zpět 10 bodů
  Poslušnost celkem 100 bodů

Rušivý hluk představovaný střelbou z pistole ráže 6-9 mm probíhá při provádění cviku č. 4 při pohybu psa směrem od psovoda.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZTV1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZTV1 celkem 300 bodů