Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,8 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022

ZTV1 - zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky ZTV1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne. Terén nemusí být takové náročnosti, jako vyžadují vyšší stupně, musí ale být každopádně nepřehledný, s přiměřeně hustým porostem křovin, borůvčí apod.

Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v přírodním prostředí. Psovod se pohybuje terénem podle osy postupu stanovené rozhodčím a vysílá psa k prohledávání.

Tři pohřešované osoby jsou v terénu umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, přičemž dvě osoby leží v úrovni terénu a jedna je umístěna asi 2 m nad terénem. Osoby se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 60 minut.

ZTV1 - speciální cviky

1. Vyhledání a označení zavalených osob v terénu   3x 60 b 180 bodů
  Pro bodové hodnocení každé nalezené osoby je rozpis 60 bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   30 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    
  - Plánovitost, průzkum terénu 10     
  - Ovladatelnost psa 10    
  OZNAČENÍ   30 bodů  
  - Intenzita označení 20    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10    
2. Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou   2x 10 b 20 bodů
  Speciální cviky celkem    200 bodů

ZTV1 - cviky poslušnosti

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZTV1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZTV1 celkem 300 bodů

Aktuální informace
Otevřený výběrový závod pro Mistrovství světa FCI 2022
V sobotu 14.5.2022 pořádá SZBK ČR otevřený výběrový závod Bohemia Cup 2022, ze kterého vzejde nominace psovodů pro MS FCI záchranných psů. Těšíme se na přihlášené závodníky a děkujeme sponzorům a partnerům akce.
9.5.2022 03:12

10.-12.6.2022, Tritolwerk (Rakousko)
Uzávěrka přihlášek 17.5.2022. Bližší informace v pozvánce a přihlášce viz příloha. Určeno především pro psovody s komunikačními schopnostmi v AJ a NJ.
5.5.2022 17:59

Závod tříčlenných družstev se koná 4.6.2022 v areálu Poštorná Boří Les
Závod Pohár plemen pořádá Jihomoravská brigáda z pověření Svazu záchranných brigád kynologů ČR a je pojat jako setkání psovodů zabývajících se výcvikem záchranných psů.
4.5.2022 21:08

Pozvánka na zkoušky 4.-5.6.2022, Pécs HU
Zájemcům předkládáme pozvánku na Mezinárodní IRO zkoušky pořádané v Maďarsku v kategoriích FL - V,A,B
8.4.2022 09:37

... přejít na aktuality
Nejbližší akce