Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZTV2 - zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň

Pro speciální cviky zkoušky ZTV2 jsou voleny velmi obtížné terény s náročnou prostupností.Zkouška obsahuje i disciplínu poslušnosti.

Speciální cvik se u zkoušky ZTV2 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Jeden terén se prohledává ve dne a jeden po setmění.

Terény o rozměrech 100x200 kroků jsou s velmi obtížně prostupným porostem (strže, rokle, maliní) a musí mít zřetelně vyznačené hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body). Psovod se pohybuje terénem na základě zvolené taktiky i s ohledem na trasy nebo vymezení stanovené rozhodčím a vysílá psa k prohledávání.

Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Hledané osoby jsou umístěné tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, přičemž tři osoby leží v úrovni terénu a dvě jsou umístěny asi 2 m nad terénem.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 30 minut.

ZTV2 - speciální cviky

1. Vyhledání a označení nalezených osob v terénu   5x 40 b 200 bodů
  Pro bodové hodnocení každé nalezené osoby je rozpis 40 bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   20 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    
  - Plánovitost, průzkum terénu a ovladatelnost psa 10    
  OZNAČENÍ   20 bodů  
  - Intenzita označení 10    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10     
  Speciální cviky celkem    200 bodů

ZTV2 - cviky poslušnosti

1 Skok daleký 150 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam-zpět 10 bodů
3 Šplh 180 cm (překážka typu A) tam-zpět 10 bodů
4 Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny tam-zpět 10 bodů
5 Vodorovný žebřík s náběhem vysoký 50 cm tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky 180 cm tam-zpět 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech 50 cm tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem 50 cm tam 10 bodů
9 Plazení psa (se psovodem nebo sám) tam 10 bodů
10 Vyslání psa na cíl na 30 m s přivoláním tam-zpět 10 bodů
  Poslušnost celkem 100 bodů

Rušivý hluk představovaný střelbou z pistole ráže 6-9 mm probíhá při provádění cviku č. 4 při pohybu psa směrem od psovoda.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZTV2

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZTV2 celkem 300 bodů