Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,8 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022

ZVP-C1 - zkouška vodních prací Cadaver

Zkouška vodních prací cadaver 1.stupně je speciální zkouškou pro vyhledání vzorku lidského pachu psem pod vodou. Obsahem zkoušky jsou dvě speciální práce bez poslušnosti.

Všechny části speciální práce probíhají ve dne.

Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty cca 20 cm pod vodní hladinou a nesmějí být vizuálně zjistitelné.

Při nenalezení některého subjektu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na dosud získané body známku chybně.

Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu vodního zdroje se provádí ve dvou různých úsecích cca 80 m dlouhých. V terénu jsou rozmístěny rušivé předměty s lidským pachem či jiná negativa (mrtvé ryby apod.). Při vyhledávání vzorků v pobřežním pásmu psovod pracuje se psem ve směru z vody (broděním) na 10m dlouhé stopovací šňůře nebo na volno. Může být použita varianta umístění vzorků 1:1 nebo 0:2. Časový limit na prohledání každého úseku je 15 minut.

Vyhledání vzorku lidského pachu na vodní ploše se provádí ve vytyčeném prostoru cca 100x100 m. Člun křižuje vodní plochu podle pokynů psovoda, koupající se plavci mimo vytyčený terén nebo pohyb dětí po břehu nejsou na závadu. Pes leží na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu, které musí zřetelně označit. Při označení nálezu psem vyhodnocuje psovod situaci a hlásí, v jakém směru a vzdálenosti od člunu se vzorek nachází. Časový limit pro vypracování je 30 minut.  

Pauza pro odpočinek mezi dvěma terény v pobřežním pásmu min. 30 minut, mezi hledáním v pobřežním pásmu a na vodní ploše min.1 hodina.

Terény jsou zřetelně vyznačeny páskou, bójkami nebo jinými značkami.

V pobřežním pásmu mohou být umístěny různé rušivé předměty včetně negativ (nejvýše 3 - např. části oděvů, cadaver zvěře, předměty s lidským pachem aj.) Tyto zdroje rušivého pachu však nesmí vytvářet osoba, která manipulovala se vzorky cadaveru. Pes musí mít možnost negativa čichem prozkoumat, nesmějí tedy být umístěné v nepřístupných prostorech nebo zavalené pod hladinou. 

Psovod je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm podle vlastní úvahy s ohledem na specifika pobřeží / vodní hladiny a povětrnostní podmínky. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění. Vybavení psovoda vysílačkou při zkouškách vyhledání cadaveru ve vodě není vyžadováno. Psovod může být vybaven a používat pro identifikaci místa nálezu přístroj s GPS navigací.

Rozhodčí společně s vedoucím zkoušek pozoruje práci v pobřežním pásmu z volitelného stanoviště, při vyhledání na vodní ploše je společně s psovodem na člunu. 

Označování cadaveru je možné štěkáním, hrabáním, zaujetím některé z poloh, případně kombinací všech možností. Hodnotí se výrazně přesnost a intenzita značení, přičemž u zkoušek vyhledání cadaveru na vodě lze kromě štěkání hodnotit známkou výborně i velmi intenzivní hrabání v místě nálezu. Přípustné je též značení nálezkou nebo volným značením, přičemž bezchybné provedení lze hodnotit ve známce výborně. Aportování u vzorků lidského pachu však není přípustné.

Způsob označování nálezu psem hlásí psovod rozhodčímu při hlášení před zahájením práce. V případě volného značení nálezu, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa. Pokud však pes nález označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení maximálně ve známce uspokojivě.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZVP-C1

Speciální cviky200 bodů
Zkouška ZVP-C1 celkem 200 bodů

Aktuální informace
Zhodnocení přípravy na praxi
Základním předpokladem k tomu, aby pes mohl být na praktický zásah povolán, je složení atestační zkoušky Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR. Letošní rok byl v tomto směru pro svazové psovody vůbec nejúspěšnější.
7.11.2022 01:00

Zoom event, Sunday, November 27th 2022, on 10:00 - 13:00 (Belgium hour)
Seminář na téma vystupování psovodů a psů na MS FCI a provádění jednotlivých disciplín MS FCI družstev
12.10.2022 16:44

nejvyšší svazové vyznamenání za záchranu lidského života
Slavnostní večer při mistrovství republiky dne 8.10.2022 byl exkluzivní příležitostí pro předání nejvyššího vyznamenání SZBK ČR, a to Záchranářský kříž za záchranu lidského života.
10.10.2022 22:36

on-line přenos z akce 7.-9.10.2022
Jako již tradičně je spuštěn on-line přenost z 41. Mistrovství republiky záchranných psů SZBK ČR.
5.10.2022 17:25

... přejít na aktuality
Nejbližší akce
    Sobota 10. prosinec
    Zkoušky ZZP2
    (06 ZBK) - Chomutov - Březenecká