Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,8 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022

ZZP1 - zkouška záchranných prací 1. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky ZZP1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne. Je možné pro obě prohledání použít jeden terén, avšak se dvěma různými vstupy.

Speciální cvik se u zkoušky ZZP1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne.

Terény mají odpovídající rozměr s ohledem na obtížnost sutiny: min. 1000 m2 pro sutinu velmi náročnou na pohyb psa, v případě sutiny jednodušší na pohyb psa má rozhodčí právo rozsah terénu přiměřeně zvětšit až o 50%. Jako terény mohou být použity haldy sutiny, speciální sutinové trenažéry, nebo i stojící budovy, haly včetně okolního prostoru, avšak vždy s dostatečným počtem vhodných a odpovídajících úkrytů a s prvky, které prověří schopnost pohybu psa v náročnějším prostředí. Případně je povoleno pouze u tohoto stupně zkoušky pro obě prohledání použít tentýž terén, avšak pokaždé s jiným místem vstupu do terénu a pro každého účastníka s jinými úkryty než při prvním prohledání. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.

Psovod se pohybuje terénem na základě taktiky a strategie vycházející ze vstupního pohovoru a z definice terénu od rozhodčího. S ohledem na členitost a obtížnost terénu je rozhodčím vymezeno až 20% rozsahu terénu jako tzv. NO GO zóna /zóny se zakázaným vstupem pro psovoda. V této zóně pes pracuje samostatně. U zkoušky ZZP1 by však měl být psovodovi umožněn pohyb podél hranice NO GO zóny nebo vytyčeno vhodné stanoviště tak, aby měl dostatečný přehled o pohybu psa.

Tři pohřešované osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2). Minimální vzdálenost úkrytů, resp. subjektů v úkrytech je 7m (cca 10 kroků).

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 60 minut.

ZZP1 - cviky poslušnosti

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZP1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZZP1 celkem 300 bodů

Aktuální informace
- meta každého záchranáře
Vedoucímu jihočeské záchranné brigády Pavlu Trollerovi s fenkou bernského salašnického psa Brigitte Bona Fornax se ve středu 13. července 2022 podařilo splnit si "záchranářský" sen ... zachránit lidský život.
15.7.2022 19:16

Praktické nasazení kynologických týmů vedlo k úspěšné záchranné akci
Dne 11.5.2022 proběhla u Hradce Králové pátrací akce. V koordinaci se složkami IZS se akce zúčastnili také psovodi ze Svazu záchranných brigád kynologů, Policie ČR, HZS, Horské služby, České hasičské jednoty a MP Praha.
17.5.2022 20:19

Otevřený výběrový závod pro Mistrovství světa FCI 2022
V sobotu 14.5.2022 pořádá SZBK ČR otevřený výběrový závod Bohemia Cup 2022, ze kterého vzejde nominace psovodů pro MS FCI záchranných psů. Těšíme se na přihlášené závodníky a děkujeme sponzorům a partnerům akce.
9.5.2022 03:12

... přejít na aktuality
Nejbližší akce