Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZZP1 - zkouška záchranných prací 1. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky ZZP1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne. Je možné pro obě prohledání použít jeden terén, avšak se dvěma různými vstupy.

Terény o rozměrech 100x100 kroků, mohou být i v imitovaném prostředí. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.

Tři pohřešované osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 60 minut.

ZZP1 - speciální cviky

1. Vyhledání a označení zavalených osob v terénu   3x 60 b 180 bodů
  Pro hodnocení každého hledaného subjektu je rozpis dílčích bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   30 bodů   
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10     
  - Plánovitost, průzkum terénu 10    
  - Ovladatelnost psa 10     
  OZNAČENÍ   30 bodů  
  - Intenzita označení 20    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10     
2. Souhra ve dvojici, jistota a chování psovoda, práce s vysílačkou   2x 10 b 20 bodů
  Speciální cviky celkem    200 bodů

ZZP1 - cviky poslušnosti

1 Skok daleký 100 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam 10 bodů
3 Šplh 160 cm (překážka typu A) tam 10 bodů
4 Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny tam 10 bodů
5 Vodorovný žebřík s náběhem vysoký 50 cm tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky 180 cm tam 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech 50 cm tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem 50 cm tam 10 bodů
9 Roura dlouhá 3-4 m o průměru 50 cm tam 10 bodů
10 Vyslání psa na cíl na 30 m s přivoláním tam/zpět 10 bodů
  Poslušnost celkem 100 bodů

Rušivý hluk představovaný střelbou z pistole ráže 6-9 mm probíhá při provádění cviku č. 4 při pohybu psa směrem od psovoda.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZP1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZZP1 celkem 300 bodů