Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZZP3 - zkouška záchranných prací 3. stupeň

Zkouška ZZP3 probíhá výhradně jako Mistrovství ČR ZP a jako kvalifikační závody pro toto mistrovství pořádané SZBK včetně Českého poháru ZZP.

Speciální cvik se u zkoušky ZZP3 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne.

Terény o rozměrech 100x200 kroků jsou v neimitovaném prostředí. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).

Šest pohřešovaných subjektů, z toho čtyři osoby a dva vzorky lidského pachu, se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:4, 4:2, 1:5, 5:1, 0:6, 3:3). Ze čtyř hledaných osob se nacházejí 2 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 2 osoby 2 - 3 m nad úrovní terénu. Vzorky lidského pachu jsou umístěny jeden v hloubce 10 cm pod vrstvou suti a jeden v hloubce 1 m.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi prohledáním obou terénů je pevně stanovena na 30 minut.

ZZP3 - speciální cviky

1. Vyhledání a označení osob a vzorků v sutinách   6x 30 b 180 bodů
  Pro bodové hodnocení každého nalezeného subjektu je rozpis 30 bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   15 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 5    
  - Plánovitost a průzkum terénu  5    
  - Ovladatelnost psa 5    
  OZNAČENÍ   15 bodů  
  - Intenzita označení 10    
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa a typu nálezu psovodem)    
2. Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou   2x 10 b 20 bodů
  Speciální cviky celkem    200 bodů

 

ZZP3 - cviky poslušnosti

1 Skok daleký 150 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam-zpět 10 bodů
3 Šplh 180 cm (překážka typu A) tam-zpět 10 bodů
4 Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny tam-zpět 10 bodů
5 Vodorovný žebřík s náběhem vysoký 50 cm tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky 180 cm tam-zpět 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech 50 cm tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem 50 cm tam 10 bodů
9 Plazení psa (se psovodem nebo sám) tam 10 bodů
10 Vyslání psa na cíl na 30 m s přivoláním tam-zpět 10 bodů
  Poslušnost celkem 100 bodů

Rušivý hluk představovaný střelbou z pistole ráže 6-9 mm probíhá při provádění cviku č. 4 při pohybu psa směrem od psovoda.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZP3

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZZP3 celkem 300 bodů