Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZZS3 - zkouška záchranného stopování 3.stupeň

Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

Stopu může pes sledovat na stopovací šňůře nebo na volno, s postrojem libovolného typu nebo na obojku, vždy je však nutno, aby stopu sledoval s chutí, se zájmem a bez nejmenší známky donucení.

Označení předmětů a osoby je dovoleno provést kteroukoli z poloh, malé předměty i aportováním. Z těchto důvodů kombinace způsobů označení není na závadu. Způsob označení hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Pokud však pes při označení osoby na konci stopy neštěká, může obdržet max. známku uspokojivě.

Rozhodčí je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

Stopy se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou.

Osoby na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Mohou ležet volně na podložce nebo být z důvodu nepříznivého počasí zahaleny i včetně hlavy ve vlastních pokrývkách. Nesmějí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději 30 minut před uvedením psa na stopu. Indiferentní osoby přicházejí k ležícímu kladeči ze strany a uléhají asi jeden krok vedle něho. Agresivní chování psa u jakékoliv z osob na konci stopy znamená diskvalifikaci.

Prováděcí pokyny pro speciální cviky ZZS3:

Zkouška ZZS3 nejde cestou prodlužování časů stop nebo ztěžování prostředí, ale ve smyslu "čistých" prací klade požadavky na rozlišování pachu, které je nedílnou a vysoce mistrovskou záležitostí stopařů.

Zkouška je 300 bodová (každá stopa za 100 bodů) a neobsahuje vůbec disciplínu poslušnosti.

Obsahuje tři stopy, staré 60, 120 a 180 minut, kladené všechny jedním kladečem, jehož si psovod při zahájení akce vylosuje.

První dvě stopy se zvedají ve dne, třetí stopa po setmění a jejich pořadí nelze měnit. Pes při noční práci má světelné označení, stejně jako je v noci světelně označen úsek pro vyhledání začátku stopy.

Použité předměty jsou praktické předměty denní potřeby (rukavice, ponožka, nůž, brýle) a jsou hodnoceny 5 body. Při označení nesprávného předmětu je ztráta 10 b., ale při nesprávném rozlišení osoby je zkouška nesplněna.

Začátky všech tří stop je nutno vyhledat na úseku dlouhém 20 kroků podle pachu z nasumovaného předmětu. Předmět k nasumování je uložen v sáčku vedle úseku pro vyhledání začátku.

Základní podmínkou záchranného stopování v úrovni ZZS3 je nejen nalezení osoby kladeče na konci stopy, ale i jeho správné rozlišení. Pokud je rozlišení osoby chybné, zkouška je nesplněna.

U první stopy provádí pes rozlišení předmětů, když jsou na trase stopy umístěny navíc dva indiferentní předměty, které pes nesmí označit. Tyto indiferentní předměty umisťuje na stopu kladeč při zajištění bezpachového postupu (vysypání z krabičky, ze sáčku, s použitím pinzety) za chůze bez zastavování.

U druhé stopy řeší pes rozlišení hned po nasumování při vyhledání začátku stopy na úseku, přes který kromě stopy kladeče vede i druhá stopa s nesouhlasným pachem a podruhé na konci, kde se vyskytuje kladeč + jedna další osoba.

U třetí stopy řeší pes rozlišení opět na začátku, když vyhledává po nasumování ze tří tras pachově souhlasnou s předmětem a podruhé na konci u ležících osob, kde leží kladeč + 2 další osoby.

Délka stop a tvar: první stopa 300, druhá 600 a třetí 900 kroků, limity pro jejich zvednutí jsou u první 15, u druhé 20 a u třetí 30 min. Stopy neobsahují žádné lomy, jsou kladeny v obloucích (na první stopě jeden, na druhé dva a na třetí tři oblouky) s celkovým přizpůsobením terénu. Nejsou předepsány přechody do různých terénů, použitý terén může být jednotný pro všechny stopy, ale v případě potřeby se terény mohou pro jednotlivé stopy lišit.

Chybné rozlišení předmětu přináší ztrátu bodů, ale pes v práci pokračuje.

Chybné označení (rozlišení) osoby na konci stopy ale znamená celkové nesplnění disciplíny.

1. STOPA:

60 minut stará, 300 kroků dlouhá ve tvaru 1 oblouku, zvedaná ve dne, vyhledání začátku stopy v úseku 20 kroků po nasumování předmětu z pytlíku, bez jiné rušivé stopy v úseku, na stopě 2 předměty a rozlišení 2 dalších předmětů na stopě s indiferentním pachem, kladeč leží na konci stopy. Časový limit pro vypracování 15 minut.

Bodový rozpis 1. stopy

  nasumování a vyhledání začátku stopy 10 bodů
  sledování trasy stopy 49 bodů
  označení předmětů (2 x 5 b) 10 bodů
  označení osoby 31 bodů
1. stopa celkem  100 bodů

2. STOPA:

120 minut stará, 600 kroků dlouhá ve tvaru 2 oblouků, zvedaná ve dne, vyhledání začátku stopy v úseku 20 kroků po nasumování předmětu z pytlíku, s 1 indiferentní stopou v úseku, na stopě 2 předměty, rozlišení osoby kladeče ležícího na konci stopy ze dvou osob. Časový limit pro vypracování 20 minut.

Bodový rozpis 2. stopy

  nasumování a vyhledání začátku stopy 10 bodů
  sledování trasy stopy 49 bodů
  označení předmětů (2 x 5 b) 10 bodů
  označení osoby 31 bodů
2. stopa celkem  100 bodů

3. STOPA:

180 minut stará, 900 kroků dlouhá ve tvaru 3 oblouků, zvedaná za tmy, vyhledání začátku stopy v úseku 20 kroků po nasumování předmětu z pytlíku, se 2 dalšími stopami v úseku, na stopě 2 předměty, rozlišení kladeče ležícího na konci stopy ze tří osob. Časový limit pro vypracování 30 minut.

Bodový rozpis 3. stopy

  nasumování a vyhledání začátku stopy 10 bodů
  sledování trasy stopy 49 bodů
  označení předmětů (2 x 5 b) 10 bodů
  označení osoby 31 bodů
3. stopa celkem  100 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZS3

Speciální cviky300 bodů
Zkouška ZZS3 celkem 300 bodů