Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
PřihlásitKromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.


RH-F E - Zkouška způsobilosti záchranného psa - stopy

Dělí se na:

 pachovou práci 100 bodů

 poslušnost a dovednost 100 bodů

 nejvyšší možný bodový zisk celkem 200 bodů

Pachová práce RH-F E odd. A

Kritéria hodnocení a bodový zisk

 Nejvyšší možný bodový zisk celkem 100 bodů

 Cvik označení 20 bodů

 Sledování stopy 50 bodů

 Předměty 3 x 10 bodů 30 bodů

Všeobecná ustanovení

 • Vlastní stopa 400 kroků (délka kroku 70 cm), stáří: 20 minut, dva pravé lomy, psovod jde po celou dobu kladení stopy normálním krokem, nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát.
 • Začátek stopy je označen štítkem (po levé straně).
 • Po krátkém setrvání na začátku vyjde psovod normálním krokem v určeném směru.
 • Předměty: 3 dobře napachované předměty běžné potřeby psovoda maximálně do velikosti boty, příliš se nelišící barvou od terénu.
 • Předměty nesmějí být pokládány vedle stopy, nýbrž do stopy. První předmět se nachází na prvním úseku, druhý na druhém a třetí je umístěn na konci stopy.
 • Časový limit pro vypracování: max. 15 minut

Časový limit začíná v okamžiku uvedení psa na stopu.

Povolené povely

Zvukový povel pro stopování, Tento povel je povolen na začátku stopy a po označení každého předmětu. Rovněž je povoleno příležitostné chválení a další zvukové povely pro stopování.

Prováděcí pokyny

Cvik označení

 • Cvik označení se provádí mimo prostor určený ke stopování.
 • Osoba, na kterou se cvik označení provádí, musí zaujmout místo označení, tak aby jí pes neviděl. Na pokyn rozhodčího si psovod připraví psa k vyhledání a vyšle jej jediným zvukovým a posuňkovým povelem ke 30 metrů vzdálenému viditelně sedícímu nebo ležícímu figurantovi. Pes musí figuranta zřetelně a bez pomoci psovoda označit. Nalezeného figuranta smí pes označit vyštěkáním, nálezkou nebo vystavením. Psovod nahlásí probíhající značení. Na pokyn rozhodčího podle způsobu označení buď psovod k nalezené osobě dojde nebo je k ní psem přiveden. Psovod odloží psa cca 3 metry od nalezené osoby a sám jde k osobě. Pes se musí chovat klidně. Na pokyn rozhodčího si psovod dojde pro svého psa a odhlásí se.

Vypracování stopy

 • Psovod se psem připraveným a ustrojeným k práci na stopě vyčká, dokud nebude přivolán. Pes může být na stopě veden na volno nebo na 10 metrovém vodítku připevněném k řetízkovému obojku nebo postroji. Před započetím stopování, při uvádění na stopu a ani během vypracování celé stopy nesmí být pes ovlivňován.
 • Psovod podává hlášení rozhodčímu se psem na vodítku. Povolené způsoby označování předmětů jsou zvednutí nebo označení polohou a to i střídavě. Při zvednutí předmětu může pes stát, sedět nebo ho přinést psovodovi. Při označení polohou smí ležet, sedět nebo stát.
 • Psovod uvede psa na stopu, případně ho odpoutá z vodítka. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10 metrů a to i v případě, že pes pracuje na volno. Jakmile pes najde předmět, musí ho bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit polohou. Označí-li pes předmět, jde psovod k němu a oznámí nález zvednutím předmětu nad hlavu. Pak pokračuje se svým psem ve sledování stopy.
 • Po ukončení práce na stopě předá psovod rozhodčímu nalezené předměty a odhlásí se. Rozhodčí mu oznámí hodnocení.

Hodnocení

Cvik označení

 • Rozhodčí hodnotí samostatné označení figuranta.
 • Každé obtěžování figuranta psem vede ke snížení počtu bodů.
 • Zranění figuranta psem je důvodem pro diskvalifikaci.
 • Je-li označení vyvoláno psovodem nebo figurantem, je hodnoceno 0 body.

Vypracování stopy

 • Rozhodčí hodnotí zachycení a sledování stopy a označování nalezených předmětů.
 • Pes má prokázat snahu k práci na stopě a pevné označování předmětů. Mírné vybočení ze stopy není považováno za chybné, pokud pes dokáže samostatně sledovat její další průběh.
 • Každý nenalezený předmět se hodnotí 0 body. Za nenalezený předmět je považován i předmět, který nebyl psem označen samostatně.
 • Rozhodčí ukončí práci, pokud se psovod vzdálí více jak 10 metrů od stopy. V těžkém terénu může rozhodčí povolit i větší vzdálenost. V každém případě ukončení následuje, získá-li rozhodčí přesvědčení, že pes není schopen samostatně pokračovat v práci.

Poslušnost ke zkoužce RH-F E26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Pohár Prezidenta SZBK ČR
26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Junior Cup
26.5. - 26.5.2018 - Červená Řečice (Plochy u Letny za Pelhřimovem)
Zkoušky NZŘ
27.5. - 27.5.2018 - Tovačov
Zkoušky IPOR
2.6. - 2.6.2018 - Břeclav-rota Boří les
Pohár plemen
3.6. - 3.6.2018 - Žatec
Výběrový závod MS FCI družstev
26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Pohár Prezidenta SZBK ČR
26.5. - 26.5.2018 - Chbany
Junior Cup
2.6. - 2.6.2018 - Břeclav-rota Boří les
Pohár plemen
3.6. - 3.6.2018 - Žatec
Výběrový závod MS FCI družstev
30.6. - 30.6.2018 - ZKO Třebovice
Bohemia cup RH-FB
30.6. - 30.6.2018 - ZKO Třebovice
Bohemia cup RH-TB
26.5. - 26.5.2018 - Červená Řečice (Plochy u Letny za Pelhřimovem)
Zkoušky NZŘ
27.5. - 27.5.2018 - Tovačov
Zkoušky IPOR
3.6. - 3.6.2018 - Nová Živohošť
Zkoušky NZŘ
3.6. - 4.6.2018 - Karlovy Vary
Zkoušky NZŘ
9.6. - 9.6.2018 - Hejnice
Zkoušky IPOR
16.6. - 16.6.2018 - Karlovy Vary
Zkoušky IPOR
Plán akcí


Aktuální informace
Změny NZŘ SZBK ČR
platné od 1.7.2016
Na základě usnesení 20. Sjezdu SZBK ČR jsou od 1.7.2016 provedeny následující změny ve Zkušebním řádu SZBK ČR:
26. červen 2016
Povinnost kontroly
Všichni vedoucí brigád jsou povinni do konce měsíce února provést důkladnou kontrolu členské základny a zaplacených členských příspěvků. Osobně ručí za to, že odevzdané soupisky jsou v souladu s elektronickou evidencí na stránkách SZBK.
10. únor 2016
Návrh znění NZŘ
k projednání na Sjezdu SZBK ČR 30.4.2016
26. duben 2016
Čestní členové
Plénum SZBK ČR na svém zasedání 9.1.2016 udělilo tituly čestného členství čtyřem zasloužilým psovodům Svazu záchranných brigád kynologů Jaroslavu Flíčkovi (JČZBK), Mileně Kubové (JČZBK), Jaroslavu Strouhalovi (ZBK PK) a Janu Pokornému (ZBK JMK). Blahopřejeme!
9. leden 2016
Smutná zpráva
Dne 21.12.2015 ve svých třiasedmdesáti letech zemřel dlouholetý úspěšný psovod a instruktor svazu, čestný člen a člen výboru královéhradecké brigády Láďa Frýdl. Pro všechny, kteří jej znali, je jeho odchod velkou ztrátou...
21. prosinec 2015
... přejít na všechny aktuality