Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Kvalifikace psovodů Svazu záchranných brigád

Odborný postup člena Svazu záchranných brigád kynologů

Čekatel členství ve svazu

Čekatelem členství ve Svazu záchranných brigád kynologů se může stát každá osoba žijící a trvale bydlící (u občanů EU může být i s přechodným pobytem) na území ČR, která souhlasí s posláním a s úkoly svazu. Čekatelem členství se stává prostřednictvím některé z regionálních záchranných brigád kynologů (ZBK) po vyplnění přihlášky do SZBK ČR a souhlasném projednání ve výboru příslušné ZBK. Obvyklá doba čekatelství je jeden rok, během kterého je čekatel povinen splnit podmínky stanovené příslušnou regionální ZBK. 

Člen SZBK ČR

Řádným členem Svazu záchranných brigád kynologů se stává čekatel po úspěšném ukončení období čekatelství a oficiálním přijetí členskou schůzí příslušné ZBK.

Psovod SZBK ČR

Psovodem svazu se stává každý řádný člen ZBK po složení některé záchranářské zkoušky 1. stupně, která jej opravňuje k nošení šátečku s červeným křížem na obojku, nebo známky záchranného psa.

Psovod 3. výkonnostní třídy

Psovodem 3. výkonnostní třídy se stává člen Svazu záchranných brigád kynologů po složení celkem deseti záchranářských zkoušek podle ZŘ SZBK ČR a/nebo IRO, přičemž v tomto počtu musí být zahrnuta postupka (úspěšné složení 1.-3.stupně) libovolného záchranářského směru s jedním psem (ZZP, ZTV, ZVP, ZLP, ZZS).

Psovod 2. výkonnostní třídy

Psovodem 2. výkonnostní třídy se stává držitel 3. VT Svazu záchranných brigád kynologů po složení celkem dvaceti záchranářských zkoušek podle ZŘ SZBK ČR a/nebo IRO včetně alespoň jedné postupky libovolného záchranářského směru s jedním psem (ZZP, ZTV, ZVP, ZLP, ZZS) a současně s prověřením své výkonnosti starty na vrcholových akcích (účast na MR ZP SZBK ČR, účast na MS IRO, umístění na 1.-3.místě na vrcholových závodech SZBK ČR se splněním limitu zkoušky). 

Psovod 1. výkonnostní třídy

Psovodem 1. výkonnostní třídy se stává držitel 2. VT Svazu záchranných brigád kynologů po složení celkem třiceti záchranářských zkoušek podle ZŘ SZBK ČR a/nebo IRO včetně splnění dvou postupek se dvěma různými psy a současně s prověřením své výkonnosti starty na vrcholových akcích (umístění na MR ZP SZBK ČR do 10.místa, umístění na MS IRO do 10.místa, opakované umístění na 1.místě na vrcholových závodech SZBK ČR se splněním limitu zkoušky). 

Instruktor výcviku záchranných psů

Instruktorem výcviku příslušného výcvikového směru (ZTV, ZZP, ZVP, ZZS, ZLP, C) se v záchranné brigádě stává psovod po splnění některé postupky se svým psem a po jmenování ve výboru brigády.

Psovod Mistrovské třídy / Mistr sportu

Psovodem Mistrovské třídy s právem nošení titulu Mistr sportu se může stát držitel  1.VT  při vítězství  na Mistrovství ČR nebo IRO. Udělení Mistrovské třídy není nárokové, je navrhováno vedoucím brigády a podléhá schválení prezidiem SZBK ČR.

Šampion ve výkonu záchranných psů

Šampionem České republiky ve výkonu záchranných psů se může stát pes psovoda po sérii tří vítězství v celostátních soutěžích podle propozic nejvyšších stupňů zkušebního řádu SZBK nebo IRO, ve kterých třikrát získal CACT (čekatelství titulu šampion) od různých rozhodčích nebo ve skupinovém posuzování. Udělení CACT není nárokové a je podmíněno dosažením výsledku ve známce min. „velmi dobrá“. Pes musí být v držení člena / psovoda  SZBK ČR, z.s.. 

Rozhodčí SZBK ČR

Rozhodčím SZBK ČR se může stát člen svazu po udělení 1. VT, splnění zkoušky před komisí rozhodčích a následně všech předepsaných hospitací. Zkoušky rozhodčích se skládají z písemných testů, ústních pohovorů a praktického posuzování. 

Mezinárodní rozhodčí IRO

Do funkce mezinárodního rozhodčího IRO může svaz navrhnout rozhodčího SZBK ČR po 5 letech bezchybného posuzování. Adept musí splnit vstupní přezkoušení před mezinárodní komisí IRO v německém nebo anglickém jazyce, poté absolvuje sérii předepsaných praktických přezkoušení a hospitací a teprve po jejich úspěšném splnění prochází závěrečnou nominační zkouškou. 

Rozhodčí FCI pro záchranné psy

Adept musí být minimálně 5 let členem SZBK ČR a mít složenu zkoušku nejvyššího stupně se dvěma psy minimálně ve dvou rozdílných kategoriích podle zkušebního řádu IRO/FCI. Před komisí  jmenovanou členskou organizací FCI musí splnit písemnou zkoušku, praktické přezkoušení a následně splnit předepsaný počet praktických hospitací včetně praktického testu. Poté je schválen prezidiem SZBK ČR a jmenován národní členskou organizací FCI do funkce Národní rozhodčí FCI pro výkon záchranných psů. Po deseti letech bezchybného a pravidelného posuzování národních akcí může být SZBK ČR nominován na funkci Mezinárodní rozhodčí FCI pro výkon záchranných psů. 

 


Aktuální informace
Pozvánka na IRO zkoušky 7.-9.10.2022, Eggendorf, AU
Předkládáme pozvánku na Mezinárodní IRO zkoušky pořádané v Rakousku v kategoriích F, FL, T - ve všech kategoriích všechny stupně V,A,B
16.8.2022 13:54

- meta každého záchranáře
Vedoucímu jihočeské záchranné brigády Pavlu Trollerovi s fenkou bernského salašnického psa Brigitte Bona Fornax se ve středu 13. července 2022 podařilo splnit si "záchranářský" sen ... zachránit lidský život.
15.7.2022 19:16

Praktické nasazení kynologických týmů vedlo k úspěšné záchranné akci
Dne 11.5.2022 proběhla u Hradce Králové pátrací akce. V koordinaci se složkami IZS se akce zúčastnili také psovodi ze Svazu záchranných brigád kynologů, Policie ČR, HZS, Horské služby, České hasičské jednoty a MP Praha.
17.5.2022 20:19

... přejít na aktuality
Nejbližší akce