Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Podmínky účasti psa na zkoušce NZŘ

Podmínky účasti psa na zkoušce Národního zkušebního řádu

ZZZ dosažený věk psa 12 měsíců
ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1 složená zkouška ZZZ
ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2 složená příslušná zkouška 1. stupně
ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C) složená zkouška ZZZ
ZZP3, ZVP3, ZLP3, ZTV3, ZZS3 složená příslušná zkouška 2. stupně
ZPJ složená některá zkouška stupně C

Základní podmínky pro ukončení práce psa

Agresivita psa - Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce po jejím zahájení agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej ihned diskvalifikovat. Stupeň agresivity opravňující k vyloučení a určení viníka v případě vzájemného napadení dvou psů je zcela v kompetenci rozhodčího. Diskvalifikace psa musí být zaznamenána v dokumentaci akce.

Bázlivost psa nebo nechuť k práci - Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci, kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů psa k výkonům nutí, přestože pes k této činnosti projevuje výraznou nechuť.

Ochrana psů - Pokud pes začne kulhat nebo se zraní, je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky vybaveni lahvemi s vodou, kterou mohou.svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat.

Požadované vybavení psovoda

Psovod je povinen nastoupit na speciální práce vždy se základní povinnou výbavou v pohotovostní ledvině (batohu):

 • Láhev s pitnou vodou
 • Píšťalka
 • Nůž
 • Čelová svítilna pro psovoda
  (pokud není umístěna na ochranné přilbě)
 • Světelný obojek nebo světelný zdroj na obojku pro psa
 • Ochranná botička pro psa
 • Náhradní vodítko na psa
 • Základní zdravotnický materiál / lékárnička
  (doporučený minimální obsah lékárničky: pár pryžových chirurgických rukavic, obvaz hotový, škrtidlo pryžové, desinfekce)

Rozšíření této povinné výbavy o další prvky je na rozhodnutí každého psovoda.