Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,8 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022

ZTV1 - zkouška terénního vyhledání 1. stupeň

Zkouška terénního vyhledání 1.stupně je základní zkouškou kategorie vyhledání pohřešovaných osob v terénu. Pes musí prokázat ochotu samostatně pracovat, prohledávat určený prostor a pachově vyhledat a poté samostatně označit pohřešované osoby.

Speciální cvik se u zkoušky ZTV1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne. Terén není takové náročnosti, jak vyžadují vyšší stupně, musí ale být každopádně dostatečně nepřehledný, s přiměřeně hustým porostem včetně křovin, borůvčí, terénními nerovnostmi apod.

Terény o rozměrech 70 m x 150 m (10.500 m2) jsou v přírodním prostředí.

Psovod se pohybuje terénem podle osy postupu stanovené rozhodčím a vysílá psa k prohledávání.

Psovodovi je dovoleno práci v terénu přerušit, aby mohl psovi očistit hlavu, oči a nos, či mu dát napít. Přestávku však musí rozhodčímu smluveným pokynem nejdříve oznámit a nesmí tak učinit, když pes zřetelně pracuje na dohledání nálezu. Tyto přestávky se však započítávají do časového limitu.

Rozhodčí společně s vedoucím zkoušek se pohybuje v obou terénech společně se psovodem, nebo může práci pozorovat z volitelného stanoviště. Záchranná četa či jiné pomocné složky do terénu při práci psa nevstupují.  

Označování osoby je možné štěkáním, nálezkou nebo volným značením. Způsob označování osoby psem hlásí psovod rozhodčímu při hlášení před zahájením práce. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa. Pokud však pes nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení maximálně ve známce uspokojivě.

Tři pohřešované osoby jsou v terénu umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, přičemž dvě osoby sedí nebo leží v úrovni terénu a jedna je umístěna ve výšce asi 2 m nad terénem. Osoby se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2). Minimální vzdálenost pozic hledaných subjektů v jednom terénu je 20 m. Aspoň jedna osoba nacházející se v úrovni terénu je zakrytá ve vlastní přikrývce.

K úspěšnému splnění zkoušky je vždy nutné nalézt všechny hledané subjekty v rozsahu zkoušky. 

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 60 minut.

ZTV1 - cviky poslušnosti

1. Skok daleký 100 cmtam10
2. Skok vysoký 80 cmtam10
3. Šplh 80 cmtam10
4. Kladina pevná s náběhovými prknytam10
5. Vodorovný žebřík tam10
6. Kladina vysoká se žebříkytam10
7. Pohyblivá lávka na sudechtam10
8. Kladina sklopná tam10
9. Průnik tunelem tam10
10. Vyslání psa s přivoláním 10+30 kroků10

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZTV1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZTV1 celkem 300 bodů

Aktuální informace
Zhodnocení přípravy na praxi
Základním předpokladem k tomu, aby pes mohl být na praktický zásah povolán, je složení atestační zkoušky Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR. Letošní rok byl v tomto směru pro svazové psovody vůbec nejúspěšnější.
7.11.2022 01:00

Zoom event, Sunday, November 27th 2022, on 10:00 - 13:00 (Belgium hour)
Seminář na téma vystupování psovodů a psů na MS FCI a provádění jednotlivých disciplín MS FCI družstev
12.10.2022 16:44

nejvyšší svazové vyznamenání za záchranu lidského života
Slavnostní večer při mistrovství republiky dne 8.10.2022 byl exkluzivní příležitostí pro předání nejvyššího vyznamenání SZBK ČR, a to Záchranářský kříž za záchranu lidského života.
10.10.2022 22:36

on-line přenos z akce 7.-9.10.2022
Jako již tradičně je spuštěn on-line přenost z 41. Mistrovství republiky záchranných psů SZBK ČR.
5.10.2022 17:25

... přejít na aktuality
Nejbližší akce
    Sobota 10. prosinec
    Zkoušky ZZP2
    (06 ZBK) - Chomutov - Březenecká