Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZTV3 - zkouška terénního vyhledávání 3. stupeň

Zkouška ZTV3 je přímo určená pro praktická nasazení v terénu v rámci IZS a pro výcvik pohotovostní jednotky SZBK, a proto neobsahuje disciplínu poslušnosti.

Speciální cvik se u zkoušky ZTV3 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne.

Dva terény s nespecifikovaným porostem nemají stejné rozměry a nemají fyzicky vyznačené hranice. Mají je pouze stanoveny souřadnicemi GPS, které psovod obdrží až před nástupem k prohledávání se psem.

První terén o rozměrech 100x300 kroků obsahuje tři ukryté osoby, z toho dvě jsou ukryty v úrovni terénu a třetí je umístěna ve výšce asi 2 m, přičemž žádná z nich nesmí být zjistitelná zrakem.

Druhý terén má rozměr 100x200 kroků a jsou v něm ukryty dva vzorky lidského pachu, jeden v úrovni terénu a jeden ve výšce asi 1 m.

Rozhodčí se pohybuje terénem buď za psovodem, který si podle povahy terénu sám určuje směr postupu, anebo zůstává na vybraném stanovišti.

Psovod se pohybuje oběma terény zcela sám, podle vlastní taktiky a vysílá psa k prohledávání podle své úvahy. Nalezení hledaných subjektů oznamuje vysílačkou s popisem místa nálezu a souřadnice místa ukládá do GPS nebo označuje do mapky, kterou po skončení odevzdá rozhodčímu.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 40 minut a přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je pevně stanovena rovněž na 40 minut.

ZTV3 - speciální cviky

1. Vyhledání a označení nalezených osob v terénu   5x 40 b 200 bodů
  Pro bodové hodnocení každého nalezeného subjektu je rozpis 40 bodů následující:  
  VYHLEDÁNÍ   20 bodů  
  - Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 5    
  - Průzkum terénu a ovladatelnost psa 10    
  - Plánovitost, práce psovoda s mapou a GPS 5    
  OZNAČENÍ   20 bodů  
  - Intenzita označení 10     
  - Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10    
  Speciální cviky celkem    200 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZTV3

Speciální cviky200 bodů
Zkouška ZTV3 celkem 200 bodů