Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZVP(C) - zkouška vodních prací Cadaver

ZVP (C) je speciální zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.

Psovod je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

Všechny části speciální práce probíhají ve dne.

Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod vodní hladinou a nesmějí být vizuálně zjistitelné.

Při nenalezení některého subjektu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na dosud získané body známku chybně.

Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu vodního zdroje se provádí ve dvou různých úsecích 100 m dlouhých. V terénu jsou rozmístěny rušivé předměty s lidským pachem či jiná negativa (mrtvé ryby apod.). Při vyhledávání vzorků v pobřežním pásmu psovod pracuje se psem ve směru z vody (broděním) na 10m dlouhé stopovací šňůře nebo na volno. Může být použita varianta umístění vzorků 1:1 nebo 0:2. Časový limit na prohledání každého úseku je 15 minut.

Vyhledávání vzorku lidského pachu na vodní ploše se provádí ve vytyčeném prostoru 100x100 m. Člun křižuje vodní plochu podle pokynů psovoda, koupající se plavci mimo vytyčený terén nebo pohyb dětí po břehu nejsou na závadu. Pes leží na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu, které musí zřetelně označit. Při označení nálezu psem vyhodnocuje psovod situaci a hlásí, v jakém směru a vzdálenosti od člunu se vzorek nachází. Časový limit pro vypracování je 30 minut.

ZVP(C) - speciální cviky

1. Vyhledání a označení každého vzorku (3x 60 b)   3x 60 b 180 bodů
  Pro bodové hodnocení každého vzorku je rozpis 60 bodů následující:  
  - Dychtivost, snaha po nalezení 10 bodů    
  - Intenzita značení 40 bodů    
  - Přesnost značení 10 bodů    
2. Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b)     20 bodů
  Speciální cviky celkem    200 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZVP(C)

Speciální cviky200 bodů
Zkouška ZVP(C) celkem 200 bodů