Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZVP3 - zkouška vodních prací 3. stupeň

Zkouška vodních prací 3.stupně je vrcholovou zkouškou kategorie záchranných prací ve vodě. Kromě záchrany osob z vody, které se dostanou do nesnází v různých situacích, musí pes též ovládat pachové práce na vodní hladině a v pobřežním pásmu. Schopnost psa nalézt a označit ve vodě vzorek lidského pachu je základní podmínkou pro splnění zkoušky a má i vysokou upotřebitelnost v praxi.

ZVP3 SPECIÁLNÍ CVIKY – prováděcí pokyny

Donesení pádla ze břehu psovodovi do člunu plaváním (20 m)

Pořadatel umístí na břehu pádlo opřené o batoh (jiný člun apod.). Člun se psovodem se nachází na vodě 20 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes skáče do vody, plave ke břehu a přináší pádlo ke člunu. Po odebrání pádla je vytažen do člunu.

Přivlečení člunu s bezvládnými osobami (25 m)

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma bezvládnými osobami, z jehož přídě visí do vody lano. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 25 m, samostatně vyhledá lano visící přes okraj člunu, které bez váhání uchopí a přivleče člun ke břehu.

Přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (30 m)

Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán na břeh a upozorněn na surfaře, který bez hlasového projevu leží na surfu bez plachty 30 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař bez pohybu drží v ruce lano, které pes samostatně uchopí a dovleče surf ke břehu.

Pomoc plavci v nesnázích (30 m)

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu třikrát volající o pomoc ve vzdálenosti 40 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.

Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu 100 m

Při vyhledávání v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem vždy ve směru z vody broděním na 10m dlouhé stopovací šňůře nebo na volno. Prohledává se vytyčený 100 m dlouhý úsek pobřeží, kde je v pobřežním porostu nebo v kamení na mělčině (cca 20 cm pod hladinou) umístěn vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. Trasu je možno projít i podruhé (zpětně) s příslušnou bodovou ztrátou. Směr prohledávání trasy volí vzhledem ke směru větru psovod. Časový limit je 15 minut.

Identifikace vzorku lidského pachu na vodní hladině

Při vyhledávání na vodní ploše 100x200 m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. Ve vytyčeném prostoru se nachází v hloubce 1 m jeden vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. Člun křižuje vodní plochu podle pokynů psovoda, koupající se plavci mimo vytyčený terén nebo pohyb dětí po břehu nejsou na závadu. Při označení nálezu psem vyhodnocuje psovod situaci a hlásí, v jakém směru a vzdálenosti od člunu se vzorek nachází. Časový limit je 30 minut.

V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

Vybavení psovoda vysílačkou pro hlášení nálezů při cvicích identifikace vzorku lidského pachu není vyžadováno. Psovod smí být vybaven a používat pro identifikaci místa nálezu přístroj s GPS navigací.

Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku "CHYBNĚ".

 

ZVP3 POSLUŠNOST – doplňující ustanovení

Provádění cviků poslušnosti se řídí prováděcími ustanoveními pro cviky poslušnosti s upřesněními odpovídajícím vrcholovému stupni zkoušky. Poslušnost je zaměřena na cviky pro praktickou ovladatelnost psa při záchranných pracích. Cviky se provádějí na vhodné ploše poblíž vody. Pro cvik vysílání na cíl se u vodních zkoušek použijí jako cíle čluny umístěné na souši, může být i varianta člunů vytažených na břehu. Praktickým předmětem pro aporotování je 40 cm dlouhé lano. Doporučuje se provádět cvik sledování trasy člunu plaváním odděleně od ostatních cviků poslušnosti s možností dostatečného odpočinku psa po tomto cviku. Cviky 1 až 8 poslušnosti se provádějí pro každého psa jako ucelená sestava cviků. 

Rušivé nárazové hluky v podobě střelby se při zkouškách vodních prací neprovádějí.

Sledování trasy člunu plaváním 300m

Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes sleduje člun vzadu. S ohledem na bezpečnost psa, plave pes v optimální vzdálenosti 2 – 7 m od člunu. Trasa člunu je 300 m dlouhá. Setrvání psa na břehu při nastupování psovoda do člunu se hodnotí dílčími body z celkové bodové hodnoty cviku (5 bodů). Aktivní přístup psa, kdy nesetrvá na břehu až do povelu psovoda, a vběhne do vody dříve, nesmí být důvodem pro nesplnění celého cviku a hodnotí se ztrátou dílčích bodů (nejvýše 5 bodů).

Průchod rušnou skupinou osob. Skupina volně se pohybujících 5 osob v určeném prostoru se baví a situace je doprovázena rušivými zvuky (sirény, klaksony, houkačky aj.). Jednou z těchto osob je další psovod odloženého psa. Prostor tvoří kruh o průměru cca 4 m, osoby při pohybu musí dodržovat vzdálenost min. 0,5 m od psa. Psovod skupinu se psem 1x obejde, pak vstoupí dovnitř, zastaví se, psa položí, vstoupí do hovoru s jednou z osob a podá si s ní ruku, po krátkém rozhovoru psa posadí opět u nohy, skupinu opustí a vrátí se podle pokynu rozhodčího na výchozí stanoviště. Skupina se nachází v prostoru poslušnosti ve vzdálenosti cca 30 kroků od odloženého psa a setrvává na svém místě vždy po dobu cviků č. 2 a 3 pro každého psa, poté prostor poslušnosti opouští. Na místě zůstává dále jen psovod odloženého psa.

 

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZVP3

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZVP3 celkem 300 bodů

Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce