Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,6 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022, revize schválená Plénem SZBK ČR dne 29.1.2023

ZZP1 - zkouška záchranných prací 1. stupeň

Zkouška záchranných prací v sutinách 1.stupně je základní zkouškou kategorie sutinového vyhledání pohřešovaných osob. Prověřuje schopnosti psa pachově nalézt a samostatně označit osoby ukryté pod úrovní terénu a současně jeho ochotu pracovat v prostředí, které svými prvky je náročnější pro jeho pohyb.

Speciální cvik se u zkoušky ZZP1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne.

Terény mají odpovídající rozměr s ohledem na obtížnost sutiny: min. 1000 m2 pro sutinu velmi náročnou na pohyb psa, v případě sutiny jednodušší na pohyb psa má rozhodčí právo rozsah terénu přiměřeně zvětšit až o 50%.

Jako terény mohou být použity haldy sutiny, speciální sutinové trenažéry, nebo i stojící budovy, haly včetně okolního prostoru, avšak vždy s dostatečným počtem vhodných a odpovídajících úkrytů a s prvky, které prověří schopnost pohybu psa v náročnějším prostředí. Případně je povoleno pouze u tohoto stupně zkoušky pro obě prohledání použít tentýž terén, avšak pokaždé s jiným místem vstupu do terénu a pro každého účastníka s jinými úkryty než při prvním prohledání. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.

Psovod se pohybuje terénem na základě taktiky a strategie vycházející ze vstupního pohovoru a z definice terénu od rozhodčího. S ohledem na členitost a obtížnost terénu je rozhodčím vymezeno až 20% rozsahu terénu jako tzv. NO GO zóna /zóny se zakázaným vstupem pro psovoda. V této zóně pes pracuje samostatně. U zkoušky ZZP1 by však měl být psovodovi umožněn pohyb podél hranice NO GO zóny nebo vytyčeno vhodné stanoviště tak, aby měl dostatečný přehled o pohybu psa.

Psovodovi je dovoleno práci na sutině přerušit, aby mohl psovi očistit hlavu, oči a nos, či mu dát napít. Přestávku však musí rozhodčímu smluveným pokynem nejdříve oznámit a nesmí tak učinit, když pes zřetelně pracuje na dohledání nálezu. Tyto přestávky se však započítávají do časového limitu.

Rozhodčí společně s vedoucím zkoušek se pohybuje v obou terénech společně se psovodem, nebo může práci pozorovat z volitelného stanoviště. Záchranná četa se u zkoušky 1.stupně v terénech při práci psa nepohybuje.   

Označování osoby je možné štěkáním, nálezkou nebo volným značením. Způsob označování osoby psem hlásí psovod rozhodčímu při hlášení před zahájením práce. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa. Pokud však pes nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení ve známce maximálně uspokojivě.

Tři pohřešované osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2). Minimální vzdálenost úkrytů, resp. subjektů v úkrytech je 7m (cca 10 kroků).

K úspěšnému splnění zkoušky je vždy nutné nalézt všechny hledané subjekty v rozsahu zkoušky.

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 60 minut.

ZZP1 - cviky poslušnosti

1. Skok daleký 100 cmtam10
2. Skok vysoký 80 cmtam10
3. Šplh 160 cmtam10
4. Kladina pevná s náběhovými prknytam10
5. Vodorovný žebřík tam10
6. Kladina vysoká se žebříkytam10
7. Pohyblivá lávka na sudechtam10
8. Kladina sklopná tam10
9. Průnik tunelem tam10
10. Vyslání psa s přivoláním 10+30 kroků10

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZP1

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZZP1 celkem 300 bodů

Aktuální informace
1.6.2024, Chbany
Blíží se 22.ročník prestižního závodu Pohár prezidenta v kategorii ZZP3, ještě se můžete hlásit
25.4.2024 17:43

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

Plošné soustředění pro atestované psovody a psovody s PPN-P / Mšeno, 12.-14.4.2024
Ve dnech 12. – 14. 4. proběhlo první letošní součinnostní soustředění pro praxi v plošném vyhledání.
16.4.2024 09:26

12.-16.6.2024 Banská Bystrica, Slovensko
SZBK ČR jako organizace záchranářské kynologie v rámci CMKU / FCI iniciuje vytvoření reprezentace CZECH TEAM pro MS FCI 2024 záchranných psů v jednotlivcích.
19.1.2024 19:22

... přejít na aktuality
Nejbližší akce