Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZZS2 - zkouška záchranného stopování 2. stupeň

Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

Stopu může pes sledovat na stopovací šňůře nebo na volno, s postrojem libovolného typu nebo na obojku, vždy je však nutno, aby stopu sledoval s chutí, se zájmem a bez nejmenší známky donucení.

Označení předmětů a osoby je dovoleno provést kteroukoli z poloh, malé předměty i aportováním a velký předmět i osobu vyštěkáním. Z těchto důvodů kombinace způsobů označení není na závadu. Způsob označení hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Pokud však pes při označení osoby na konci stopy neštěká, může obdržet max. známku uspokojivě.

Rozhodčí je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

Stopy se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou. Obě stopy musí být kladeny dvěma různými osobami (jeden muž a jedna žena).

Osoba na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Při první stopě leží volně na podložce, při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději v době uvedení psa k začátku stopy. Agresivní chování psa u nalezené osoby znamená diskvalifikaci. Neoznačení osoby na konci stopy znamená celkové nesplnění disciplíny.

Prováděcí pokyny pro speciální cviky ZZS2:

První stopa se vypracovává ve dne, druhá stopa po setmění. Pořadí stop nelze měnit.

1. STOPA:

2000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 4x lomená v pravém úhlu, s vyhledáním začátku stopy, který protíná vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem kladeče k nasumování uloženým v sáčku mimo vytyčený čtverec, překřížená vzápětí po položení další osobou ve 3 úsecích (nikoliv však ve čtverci na začátku a ne dříve než po prvním předmětu), stará 120 min. a pokrývající dva různorodé terény (zhruba jednou třetinou tvaru; např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit pro vypracování je 30 minut.

Bodový rozpis 1. stopy

   nasumování a vyhledání začátku stopy 15 bodů
  vypracování úseků (5 x 5 b) 25 bodů
  vypracování lomů (4 x 5 b) 20 bodů
  označení předmětů (3 x 3 b) 9 bodů
  označení osoby 31 bodů
1. stopa celkem  100 bodů

2. STOPA:

1000 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 180 min., přetínající veřejnou cestu a kladená bez ohledu na terén. Časový limit pro vypracování je 20 minut.

Bodový rozpis 2. stopy

  nasumování a zachycení začátku stopy 10 bodů
  vypracování úseků (3 x 10 b) 30 bodů
  vypracování lomů (2 x 10 b) 20 bodů
  označení předmětů (3 x 3 b) 9 bodů
  označení osoby 31 bodů
2. stopa celkem  100 bodů

ZZS2 - cviky poslušnosti

1 Skok daleký 150 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam-zpět 10 bodů
3 Šplh 180 cm (překážka typu A) tam-zpět 10 bodů
4 Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny tam-zpět 10 bodů
5 Vodorovný žebřík s náběhem vysoký 50 cm tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky 180 cm tam-zpět 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech 50 cm tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem 50 cm tam 10 bodů
9 Plazení psa (se psovodem nebo sám) tam 10 bodů
10 Vyslání psa na cíl na 30 m s přivoláním tam-zpět 10 bodů
  Poslušnost celkem 100 bodů

Rušivý hluk představovaný střelbou z pistole ráže 6-9 mm probíhá při provádění cviku č. 4 při pohybu psa směrem od psovoda.

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZS2

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZZS2 celkem 300 bodů