Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti

Cílem této vstupní zkoušky je prověřit schopnosti předváděného psa v úrovni počátečního výcviku, zda jeho vrozené vlastnosti a nervová soustava budou v dalším výcviku schopny vyšší zátěže v některém ze směrů záchranářského výcviku. Klade tedy zvýšené nároky na zkušenosti a cit posuzovatele, jako ostatně všechny ryze záchranářské discipliny.

Zkouška ZZZ je vstupní zkouškou do Národního zkušebního řádu a má hlavní cíl prověřit způsobilost psa k budoucímu možnému využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Musí především dostatečně prověřit jeho neagresivnost a snášenlivost s lidmi a ostatními psy. Je jedinou zkouškou NZŘ, při níž rozhodčí vydává kompletní povely. Při klasifikaci jednotlivých cviků by měly převládat body za ochotu k výkonu nad přesností provedení. Při neoznačení osoby na konci stopy nebo při cviku přímé označení volně ležící osoby, kdy pes nejeví o osobu zájem, má z ní strach, nebo je k osobě agresivní, nemůže být zkouška splněna.

ZZZ - speciální cviky

Stopa - 300 kroků dlouhá cizí stopa položená v jednotném terénu a zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem do velikosti boty položeným uprostřed prvního úseku, s 1 pravoúhlým lomem a s osobou kladeče ležící na konci stopy, zcela zahalenou ve vlastní přikrývce. Začátek stopy je označen štítkem a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy, pes však musí být vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat. Časový limit pro vypracování stopy a nalezení osoby je 15 minut.

Průchod rušným prostorem spočívá v průchodu skupinou tvořenou čtyřmi osobami, z nichž dvě mají na vodítku psy. Součástí rušné skupiny jsou i dva ohně, vzdálené od sebe 3 kroky a umístěné na konci skupiny. Před vstupem psovoda se psem do skupiny začne skupina vydávat hlasité zvuky (sirény, frkačky, plechy), které trvají po celou dobu jeho průchodu tam a zpět. Průchod skupinou se provádí se psem na vodítku, s jedním zastavením uprostřed skupiny při zpětném průchodu v přiměřené vzdálenosti od ohňů, které hoří plamenem bez zbytečného dýmání.

Přechod nepříjemného materiálu se provádí se psem na vodítku přes prostor 5x5 kroků pokrytý zbytky pletiva, suti či jiným nepevným materiálem. Provádí se dvěma směry (tam a zpět) s jedním zastavením při zpětném směru.

Kontakt s cizími osobami prověřuje chování psa v neznámém prostředí za přítomnosti psovoda. Psovod se psem se setkávají se dvěma osobami, z nichž jedna nasazuje psovi náhubek a botičku, potom vezme psa do náručí a přenáší jej k dopravnímu prostředku. Tam ho přebírá druhá osoba, která jej umístí na korbu přívěsu vedle sedícího psovoda a snímá mu náhubek i botičku. Pes bez vodítka leží nebo sedí bez přidržování na přívěsu a absolvuje jízdu asi 200 m klidně a bez známek nejistoty.

Přímé označení volně ležící osoby se provádí vždy jako poslední disciplína speciálních cviků. Pes bez vydražďování je upozorněn na osobu stojící ve volném terénu ve vzdálenosti 30 kroků. Osoba po spatření psem na pokyn rozhodčího uléhá tím způsobem, že leží nohama směrem ke psu a nezakrývá se. Pes nesmí vidět tuto osobu odcházet, pouze uléhat. Psovod následně vysílá psa k označení a sám zůstává stát na místě. Je povoleno pobídnutí psa k označení dalšími dvěma povely.

Bodový rozpis speciálních cviků zkoušky ZZZ

1. Nasumování a zachycení stopy 5 bodů
2. Sledování 1. úseku stopy 10 bodů
3. Označení předmětu na stopě 5 bodů
4. Vypracování lomu 5 bodů
5. Sledování 2. úseku stopy 10 bodů
6. Označení osoby na konci stopy 15 bodů
7. Průchod rušným prostorem 10 bodů
8. Překonání nepříjemného materiálu 10 bodů
9. Kontakt s cizími osobami a doprava psa na přívěsu 10 bodů
10. Přímé označení volně ležící osoby v terénu 20 bodů
Speciální cviky celkem 100 bodů

ZZZ - cviky poslušnosti

Překážky v sestavě zkoušky ZZZ se překonávají jedním směrem, bez vodítka a podle popisu shodného se ZZP1 (přesuny mezi překážkami mohou však být na vodítku). Při dlouhodobém odložení je pes umístěn 20 kroků od psovoda a dalšího cvičícího psa. Střelba z pistole ráže 6-9 mm probíhá 2x během poslušnosti při cviku č. 1.

1. Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty i na místě 10 bodů 
2.  Polohy psa u nohy psovoda na vodítku 10 bodů 
3.  Aport volný libovolného předmětu 10 bodů 
4.  Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy psovoda 10 bodů 
5.  Skok daleký přes překážku 100 cm 10 bodů 
6. Skok vysoký přes překážku 80 cm 10 bodů 
7.  Kladina nízká s náběhovými prkny 10 bodů 
8.  Pohyblivá lávka na sudech 10 bodů 
9.  Průnik rourou 10 bodů 
10.  Odložení dlouhodobé se střelbou 10 bodů 
Poslušnost celkem 100 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZZ

Speciální cviky100 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZZZ celkem 200 bodů